UCelintondikwenzele umke nemali kwiBerlin November

Abathandi bamahashe nefashoni bazonwabise kumsitho wamahashe iBerlin November-Umfanekiso: BHEKI RADEBE

Amaciko athi into emnandi iyaphindwa. Ihashe lesithili saseO.R.Tambo, uCelintondikwenzele, lenze kanye lo nto ngoMgqibelo odlulileyo ngethuba lithatha intshinga kowona mdyarho ophambili eMpuma Koloni – iBerlin November.

UCelintondikwenzele ushiye onke amahashe ebekhuphisana nawo kwisiqendu seBerlin November salo nyaka kwakhona, wagoduka nentywenka yemali ekwikhulu elinamashumi amathathu onke eerandi (R130 000).

Umnikazi wehashe eliphumeleleyo nguMnu Xolile Nkompela. Elinye ihashe eligoduke nemali ebonakalayo (R50 000) ibe nguMonusesweni kaMnu. Lopez Magongo.

Umgangatho wogqatso lwamahashe, ngokwahlukana kwawo, ubuphezulu nakulo nyaka. Itumente yamahashe, umculo nefashoni zezona zinto ezinomtsalane kakhulu kwiBerlin November unyaka nonyaka.

Neyalo nyaka ibingenawo umahluko. Intaphane yoosaziwayo abaphume kwilizwe lonke neNkulumbuso yeMpuma Koloni, uOscar Mabuyane, ngabanye babantu abathe bazimasa iBerlin November kwimpelaveki egqithileyo.

Umququzeleli weBerlin November, uLuthando Bara, uxelele iintatheli kwiveki ephelileyo okokuba kungenzeka ayiyeke ngenxa yokungaxhaswa kakuhle komnyhadala wakhe nguRhulumente weMpuma Koloni.

UBara uthe umnyhadala ofana neBerlin November unzima kakhulu xa usezandleni zabantu abambalwa, watsho etyhola urhulumente wephondo ngokungafaki nkxaso eyaneleyo.

Isebe lezeMidlalo nobuGcisa lithe uBara uyafeketha kwaye uyayinikwa inkxaso ngurhulumente.

Oku kuthethwe nguMphathiswa, uFezeka Bayeni, emva kokwamkela uZolani Tete negqiza lakhe obuye ebethiwe emlweni obubanjelwe eNgilane.

“Imali karhulumente soze yanele ngoba isoloko ishokoxekile nakuzwelonke.

Asizukwazi ukumnika ngokwaneleyo yena yedwa ngoba zininzi ezinye ezisifunayo,” utshilo uBayeni kwiintatheli.

Isebe lithe kufuneka uMnu. Bara akhangele indlela anokuthi afezekise ngayo iimfuno zakhe ngemali ayikhongozwa ngurhulumente.