UCoetzee uzakubangqingqwa xa etyumba abadlali

Kulandela impumelelo yakhe yoluhlu lwemidlalo okokuqala nje- ngomqeqeshi weSpringboks, * -Allister Coetzee akayikhabeli kude into yokutyumba abadlali abaphesheya kolwandle xa elungisa iqela lesizwe.

UCoetzee uyibethelele into yokuba ngoku xa ekhetha abadlali uzakuqwalasela indlela aqhuba ngayo umdlali lowo ngelo xesha. Lo mqeqeshi utyumbe abadlali abathathu abadlala phesheya kolwandle xa ebelungiselela iSpringboks ebesinabadlali abangamashumi amathathu ananye abebedlala ne-Ireland uluhlu lwemidlalo emithathu. Aba badlali bebequka uDuane Vermeulen kwindawo yesibhozo, uFrancois Louw noSteven Kitshoff. Bobathathu aba badlali babenegalelo abalenzileyo kwimpumelelo yeeBoks kwizigaba ezahlukeneyo. Igqala lomdlali okhabayo uMorne Steyn odlala eFrance naye ubiziwe sekumva kulandela ukwenzakala kukaPat Lambie kumdlalo wovavanyo wokuqala. Udlale nje imizuzu ebalwa kumdlalo wesibini owawudlalwa e-Ellis Park.Kubonakala ngathi abadlali beeSevens uJuan de Jongh noCheslin Kolbe abaqhube k- akuhle kakhulu kwiSuper Rugby, ukuza kuthi ga ngoku baza kufumana ithuba kwimidlalo yeChampionship kwinyanga yeThupha. Aba badlali bobabini bazakudlala kwimidlalo ye-Olimpiki eRio into thetha ukuba imidlalo yeeBoks iza- kufika besemcimbini.

“Kufuneka ikhunjulwe into yokuba bekukho abadlali abonzakeleyo abathathu phambi kokuba sidlale umdlalo wesithathu. Ndiyavuya kukuba ndikwazile ukukhetha abadlali abayaziyo into abayenzayo xa besidlala ne-Ireland,” utshilo uCoetzee.“Kucacile ukuba abadlali kufuneka badlale ngokuzimisela kakhulu kwiSuper Rugby thina siza- kuqhubekeka sijonge ukuba kufuneka siphucule ntoni na kwiqela ngokubanzi. Okwangoku ndanelisekile yinto esinayo.”