UDanny Jordan uthi ‘HAYI’ emidlalweni yebhola ekhatywayo eMzantsi Afrika

SAFA President Dr Danny Jordan during the SAFA Press Conference on the 18 March 2020 at SAFA House Pic Sydney Mahlangu/BackpagePix

UMongameli weSouth
African Football Association (Safa), uDanny Jordan, ubethe ngenqindi phantsi
ngelithi akukho midlalo yebhola ekhatywayo eza kudlalwa apha eMzantsi emva
kokuqhambuka kwesifo esosulelayo ekuthiwa yiKhorona. Ekuqaleni kweveki, iPSL
inqumamise yonke imidlalo yale veki phambi kwentlanganiso ekuza kushukuxwa kuyo
umyalelo karhulumente othi makungabikho ntlanganiso naziyunguma ezidibanisa
abantu abangaphaya kweshumi. Umbutho olawula ibhola ekhatywayo kwizwekazi
le-Afrika, iCAF, iyinqumamisile yonke imidlalo yawo kule nyanga. Njengokuba
kungecaci okokuba iza kuqhubela phambili kusini na imidlalo yePSL, uJordaan
uxelele iintatheli izolo okokuba akunobakho midlalo kude kube yinyanga ezayo.

“Ngeke
ibekho imidlalo edlalwayo. Eso sisigqibo esithathwe yiSafa, utshilo uJordaan
izolo. “Ndizamile ukumkrobisela usihlalo wePSL, ugqirha Irvin Khoza, okokuba ukudlala
imidlalo, nokuba abalandeli abekho, akusebenzi. Abukho ubungqina obubonisayo
okokuba lo nto iluncedo. Yonke imidlalo mayihlehliswe kude kubekho isisombululo
esicacileyo kwinyanga ezayo ngomhla wesine. Yonke imibutho yehlabathi sele
yenze njalo,” utshilo uJordaan. NgoLwesibini, umphathiswa wezemidlalo, uNathi
Mthethwa, unike iPSL ilungelo lokuqhubela phambili nokudlalisa amaaqela – kodwa
kungabikho abantu ebaleni. Uyiphikisile lo nto uJordaan kwaye kulindeleke
izikhulu zePSL zithathe isigqibo esicacileyo entlanganisweni yanamhlanje. Imibutho
elawula iimbaleki, umbhoxo, iqakamba neminye imidlalo – izinqumamisile zonke
iitumente kude kubekho isiqabu kwikhorona.