UDe Villiers uzakuthatha indawo ka-Amla

Umdlali oqhokrayo weProteas, * -AB De Villiers nguye ozakuthatha indawo yokuba ngukapteni kuHashim Amla kule midlalo mibini ilandelayo yovavanyo.

Le ndedeba iye yabhengeza ukuyeka kwayo kwesi sikhundla, emva kwemini ngoLwesithathu. Ukushiya kuka Amla ngesiquphe, njengekapteni kothuse abantu abaninzi.

U-Amla noneminyaka engamashumi amathathu anesibini, uye waqhokra imitsi engamakhulu amabini ananye, kumdlalo abadlale kuwo ntanganye neNgilane. Ebeyenza ityeli lesine, into yokuqhokra ngolu hlobo. INgilane isahamba phambili ngomdlalo omnye kolu luhlu lemidlalo yovavanyo, ngomdlalo abawuphumelela eKingsmead, eThekwini.

Waye waqala njengekapteni, ngoJuni ka2014 emva kokuhlala phantsi kukaGraeme Smith. Kwaye uye wakhokelela iProteas kwimpumelelo yeminye imidlalo ebalulekileyo, efana neSri Lanka kunye neZimbabwe. Phantsi kwesandla sika-Amla, iProteas iphumelele imidlalo emine yovavanyo, badlala ntanganye kwemithandathu, babethwa kwimidlalo emine.

“Esi sigqibo khange sibelula ukusenza, kodwa njengokuba ndisiya ndicinga ngaso, ndibona ukuba iProteas indidinga kakhulu nje- ngomdlali oqhokrayo, kuba sizama ukwakha iqela lethu,” utshilo * -Amla kwingxelo yakhe.

“Ndiyavuya ngethuba endilinikiweyo lokuba yikapteni, kwimidlalo yovavanyo. Ndingathanda ukubulela i-CSA ngokundinika ithuba lokuba yikapteni yelizwe lam.”