UFuzile ugxeleshe amakhwenkwe amakhulu

Intshatsheli entsha ye-IBF, uAzinga Fuzile, ifuna ukudibana namakhwenkwe amadala ngoku.

Le mbethimanqindi ixelele iintatheli koko emva kokungomba uWaidi Usman waseNigeria kumlo obukwiveki ephelileyo.

UFuzile uthi uqinisekile ukuba ukulungele ukulwa namakhwenkwe amakhulu kwihlabathi.

“Ndifuna ukulwela i-IBF ngoku. Ndikulungele ukukhuphisana namakhwenkwe amakhulu kwihlabathi. Akayombethi manqindi inobuzaza kodwa bekunyanzelekile ndizikhusele. Kodwa into entle eyenzekileyo kukuba ndikwazile ukuwabetha onke amanqindi ebendifuna ukuwabetha,” utshilo uFuzile.

UMzamo Njekanye oqeqesha uFuzile uyiqhwabele izandla imbethimanqindi yakhe emva komlo.

“Yomelele le dyongwana besijongene nayo namhlanje, kodwa ikwazile ukumelana nayo imbethimanqindi yam. Ububalulekile kakhulu umlo onje ngoba siza kulwa kumazwe angaphandle afana noMexico apho aza kulibetha lonke inqindi alaziyo ibe isithi ndilapha imbethimanqindi,” utshilo uNjekanye.

Kanti umququzeleli kaFuzile, uMnu. Terris Ntutu, uthe ambalwa amathuba okuba ilwe eOrient Theatre imbethimanqindi yakhe.

“Uza kulwa ngaphandle kumazwe afana noUnited Kingdom, eMalaysia , namanye,” utshilo uNtutu.

Ezinye iziphumo zetumente: UPhila Mpontsane ubethe uKoos Sibiya ngamanqaku kumlo wokukhusela intshinga yoMzantsi Afrika kudidi lweJunior Lightweight.

UKhanyile Bulana uphumelele intshinga yakweli yodidi losiba. UAyanda Ndulani waseScenary Park yintshinga yeABU kudidi lweNgcongolo emva kokubetha uXolisa Magusha ngamanqaku.

USiphosethu Mvula ubethe uDillion Yule wanqandelwa ngusompempe kumjikelo wesine, uAsanda Gingqi umlalise ngophotho kumjikelo wesibini uAnele Ntsondo.

USivenathi Nontshinga ubethe uNwabisile Cholani wanqandelwa ngusompempe kumjikelo wesihlanu.