UGerda Steyn ugoduke nesigidi serandi emva kokwenza imbali kwiComrades Marathon

A smiling Gerda Steyn said she cant believe that she has become the first woman to break through the six-hour Comrades Marathon barrier. Picture: ANA

Intshatsheli
entsha yeConrades Marathon, uGerda Steyn, ithi
ukuphumelela kwayo ikubona njengento eyakuthi ikhuthaze abanye abantu abafuna
ukugqwesa kwiComrades enomtsalane kwiimbaleki zehlabathi. USteyn, 29, wenze
imbali entsha izolo ngethuba ephumelela iComrades Marathona yamanenekazi (87km)
ngexesha eliziiyure ezintlanu, amashumi amahlanu anesibhozo emizuzu (5:58:53).
Amawakawaka eembaleki zisuke eThekwini ekuseni ngecala emva kwentsimbi
yesithandathu zibaleka, zayo kuqhina eMgungundlovu emva kwentsimbi yeshumi
kusasa izolo (iCawe). Kunyaka ophelileyo, uSteyn wayephakathi kweembaleki eza
fumana iimbasa zesilivere – kodwa kulo unyaka, uthi ebegxeleshe impumelelo.

“Kunyaka
ophelileyo, ndabulela ukufumana isilevere. Kulo unyaka, ndize apha ndifuna
ukuphumelela qha. Lo nto ibisengqondweni yam phambi kokuqala kogqatso. Ndijonge
ixesha ndisesiphakathini sogqatso, ndibonile ukuba ndiphambili kwixesha
ebendizibekele lona. Kwangoko, ndiye ndaqonda ukuba ndisekhondweni lokwenza
imbali,” utshilo uGerda Steyn emva kogqatso. Ngaphambili, imbaleki yaseRussia,
uElena Nurgalieva, yiyo eyenza imbali ngokuphumelele iComrades kwicala
lamanenekazi emva kokubaleka iiyure ezintandathu ngo-2006.

Emva kokuphumelela,
uSteyn ugoduke enesigidi sonke serandi (R1-million). Unikwe iR500 000 ngokuphumelela
ugqatso, waphinda wafumana enye iR500 000 yebhonasi. USteyn uxelele uSABC
okokuba akanaso isicwangciso esitsha okwangoku. “Ndikubonile ukugqwesa
kwamanenekazi kwiComrades Marathon. Umgangatho
unyukile kakhulu kwaye lo nto inefuthe kwiziphumo esizibonayo kwiComrades. Xa
kukho umntu owenza imbali entsha, lo nto ikhuthaza nezinye iimbaleki
ezingamanenekazi. Sibona ukuguquka kwezinto kwiComrades ngenxa yeembaleki
ezisemgangathweni ophezulu esinazo,” utshilo uGerda Steyn.

1.Gerda Steyn (5:58:53)

2.Alexandra Morozova (Russia,
6:17:40)

3.Caitriona Jennings (Ireland,
6:24:12)

4.Ann Ashworth (6:27:150)

5.Dominika Stelmach (Poland, 6:34:58)

6.Jenna Challenor (6:35:18)

7.Aigul Mingazova (Ukraine, 6:43:560

8.Charne Bosman (6:49:39)

9.Catrin Jones (Canada, 6:52:44)

10.Mary Khourie (6:55:27)