UHollywoodbets noNtunja bafunqula umbhoxo

Abadlali beComrades Rugby Club bekunye nabaxhasi babo bakwaHollywoodbets kwibala lezemidlalo eMsobomvu ngoLwesithathu

Iqela lombhoxo laseMsobomvu eGcuwa alinakuphinda lisokole. Inkampani ebizwa ngokuba yiHollywoodbets ibinze ngezixhobo zokudlala kwiqela ekuthiwa yiComrades Rugby Club kwibala lezemidlalo eMsobomvu.

IComrades ifumene iibhola, iibhegi zokuzilolonga, izixhobo zoncedo lokuqala nezinye izinto.

UHollywoodbets ebambisene noKaunda Ntunja, owayengumdlali weCheetahs noKapteni waMabhokobhoko amancinane (Junior Springboks) baphise kuba befuna ukuvuselela umbhoxo kwiindawo zasezilalini nasezilokishini.

Okwezonxibelelwano kwiComrades, uSimphiwe Tsipa, akakwazanga ukuwuvala umlomo luchulumanco ngenxa yezixhobo.

OkaTsipa wenze umbulelo kuNtunja noHollywoodbets. Kwindawo yaseNquma, iseyiComrades kuphela edlala phantsi kweBorder Union – kodwa ibisilela kakhulu kwicala lezixhobo.

“Besinebhola enye egugileyo ebesiziqeqesha ngayo,” utshilo uTsipa.

Ukuswela kweqela bekuye kube yingxaki xa kufike ixesha lokuziqeqesha kwabadlali – kodwa lo nto iphoswe kwelokulibala emva kweenzame ezenziwe nguNtunja – ongumsasazi wombhoxo kwiSuperSport TV. UNtunja nguye owacela uncedo kubaphathi beHollywoodbets.

Kungelo lixa apho athe waqaphela ukuba iphupha lakhe liyafana neleHollywoodbets wabe sele ecela ukusebenzisana nayo.

“Emva kokuba sivumelene ngokusebenzisana; ndiqondile ukuba mandiqale ngokuphuhlisa umbhoxo ekhaya,” utshilo uNtunja eseMsobomvu kutshanje.

Uthe indawo yaseGcuwa uyazi esakhula ukuba iyawuthanda umbhoxo nangona ingenazo izixhobo ezisemgangathweni zokuwudlala.

Kunyaka ophelileyo, uHollywoodbets noNtunja baqale ngokuphisa ngempahla yokunxiba xa abadlali beyokudlala.

UNtunja uthe ziseninzi iindawo abaza kuya kuzo nabanqwenela ukuphuhlisa umbhoxo kuzo.

Usomashishini osakhulayo, uThando Ngumbela, obeyinxalenye yomsitho, uye wazibophelela ukuba uza kubathengela iikoksi bonke abadlali beComrades Club.

Kanti naye usodolophu waseMnquma, uSithembiso Ncetezo, ebelelinye leendwendwe ezihloniphekileyo.