UKhoza uthi akangeni ndawo ematyaleni wamaqela adlala kwiPremier Soccer League

PSL Chairman Dr Irvin Khoza during the PSL Press Conference on the 09 April 2019 at PSL Offices Pic Sydney Mahlangu/ BackpagePix

Usihlalo wePremier
Soccer League, ugqirha Irvin Khoza, uzikhanyele izityholo ezibekwe kuye
ngabalandeli bebhola abathi unesandla kwindlela atshutshiswa ngayo amaqela. Emini-maqanda
ngoMvulo kule veki, uKhoza ukhwebe iinkomfa yoonondaba, eGoli – apho azikhabe
zonke izinto ezithethwayo ngaye. Phakathi kwabantu abebekhona yingqonyela
ebambeleyo uMato Madlala nomtshutshisi wePSL, iMichael Murphy. Kwiiveki ezimbini
ezidlulileyo, kubekho ingxoxo kumajelo endaba emva kokuba iPSL iveze into ethi
iza kutshutshisa iMamelodi Sundowns eyadlalisa uWayne Arendse engekho kuluhlu
labadlali ababefanele ukudlala emdlalweni owawukunyaka ophelileyo. Kwiveki ephelileyo,
iPSL ikhuphe isaziso esithi iSundowns ifunyaniswe inetyala lokudlalisa umdlali
ngokungekho semthethweni.

UKhoza uxelele
iintatheli okokuba yena akangeni ndawo ematyaleni wamaqela adlala kwiPSL.
Abalandeli bebhola basola usihlalo wePSL ngosebenzisa ifuthe lakhe ukuze amanye
amaqela aphazanyiswe ngamatyala xa ekhuphisana ne-Orlando Pirates yakhe
okwangusihlalo wayo. “Into ebalulekileyo kuthi siyiPSL bubulungisa,
ukukhawuleza kokusonjululwa kwamatyala nokusebenza komthetho. Izinto zenziwa
kulandelwa umthetho. Kwabanye abantu kubonakala ngathi kuyacotha ukusonjululwa
kwamatyala. Ziliqela ke izinto ezibamba amatyala angahambi phambili ngokukhawuleza.
Ngamanye amaxesha iba ngamaqela acela ukuhlehliswa kwamatyala. Xa amagqwetha wamaqela
efuna ukuqwalasela iinkcukacha ezithile, kufanele alinikwe ithuba,” utshilo
uKhoza.

“Iqela ngalinye linelungelo lokunikwa ithuba xa lifuna
kumiswe ityala. Ezo zinto zenzeka emva kokuthetha nomtshutshisi. Asikho
isikhulu sePSL esiyalela ukumiswa kwamatyala. Alikho ilungu lesigqeba esilawula
iPSL elingena izinto zamatyala. Kodwa xa ufunda izinto ezibhalwe ngamajelo
eendaba, kubangathi kukho ungenelelo esilenzayo okanye kukho into esiyenzayo
engeyiyo. Kukho ityala ngoku abantu abathi liza kutsala kude kuphele isizini
ukuze kwenzelelelwe abathile. Bubuvuvu bodwa obo! Ngumtshutshisi ekufanele achaze
ukuba izinto zixinga phi,” utshilo uKhoza.

Backer uthe inyaniso ngetyala leSundowns iza kuthiwa thaca
elubala ngoLwesihlanu. Uthe ucele ikomiti yoluleko okokuba ikhawulezise ityala
ngoba lichaphazela okwenzekayo kwiPremier Soccer League. Elinye lamatyala
ejongene nawo iSundowns kukho elokungaqinisi ukhuseleko emdlalweni
owawuphakathi kwayo nePirates, eLoftus Versfeld Stadium. “Sesisombulule
amatyala angaphaya kwamashumi amahlanu (50) kule sizini yodwa. Ndijongene
namaqela angaphaya kwamashumi amathathu (PSL neNFD). Andisuki ndithi iqela
linetyala, kufuneka ndiphande kuqala. Malunga netyala leSundowns, yiyo ebicela
kuhlehliswe ityala kuba idlala imidlalo yeCaf Champions League. Maninzi amatyala
endijongene nawo, ngaphezulu koko, ndinomsebenzi wam wemihlangemihla,” utshilo
uBacker. Ngomso (Lwesihlanu) kulindeleke kugwetywe iSundowns eyadlalisa uWayne
Arendse kungafanelekanga.

 

Ingxelo eyongezelelweyo yenziwe liSolezwe (KZN).