Ukhunjulwa ngomdyarho weembaleki uMaqoma

Enye yeenkokeli ezazihamba phambili kwidabi lomhlaba ngethuba lokugaleleka kwabamhlophe uNkosi Maqoma, uzakukhunjulwa kwiveki esiya kuyo ngokuthi kwenziwe umdyarho weembaleki kuNtabakandoda, kuQoboqobo, ngomhla wesithathu kwinyanga yoMnga.

“Le yenye yezinto eziliqela esizakuzenza ngelizama ukukhumbula indima awayidlalayo kweli lizwe. Wonke umntu wamkelekile,” utshilo uZanda Madikiza.

Umdyarho uqala ekuseni, abantu abadala babhatala iR40 bona abantwana babhatala iR20.