Ukhunjulwe eMdantsane owakhulisa iBaseball

Akukho nto ingako enokuthethwa ngomdlalo weBaseball, eMpuma Koloni, ngoba ayingomdlalo odlalwa ngabantu abaninzi – kodwa lo nto ayithethi kuthi awukho okanye abantu abanawo umdla kuwo. Ngosuku lweNkcubeko ulutsha lwaseMdantsane, kwaNU-17, luchithe imini yonke ludlala iBaseball kwibala lasekuhlaleni. Injongo yokusingatha itumente ibikukukhumbula lo

umdlali wakudala weBaseball – uMongezi Mali. Imbali ithi uMali ngomnye wabadlali bokuqala abazisa iBaseball kwiilokishi zaseMdantsane nakwiphondo leMpuma Koloni ngokubanzi. Ngabantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithathu ukuya kwelishumi elinesihlanu abaphume kwizikolo ezahlukeneyo eMdantsane abakhuphisene ngoMgqibelo weveki ephelileyo.

Emantombazaneni kwi-Under-13 indebe ithathwe yiNkululeko JSS, emakhwenkweni kuphumelele iSiyavuya JSS. Kinqanaba lamakhwenkwe angaphantsi kweshumi elinesihlanu ngeminyaka – kuphumelele iSiyavuya JSS. “Yonke into ihambe ngendlela ebesicwangcise ngayo,” utshilo uLwazi Mlondolozi.