UKriel uliphakamisele phezulu ilizwe lakhe

Imbethimanqindi yaseGauteng, uDeejay Kriel, iphumelele intshinga ye-IBF ngentseni yangeCawa kwiveki ephelileyo.

UKriel ubethe imbethimanqindi yaseMelika ekuthiwa nguCarlos Licona wayilalisa phantsi amatyeli amathathu kumjikelo weshumi elinambini eMicrosoft Theater, eMelika, kudidi lweNgcongolo.

OkaKriel ufike kumjikelo weshumi elinambini esemva ngamanqaku kuLicona obengazange wabethwa phambi komlo weveki ephelileyo.

UKriel uthi ebezazi ukuba usemva ngamanqaku ukuya kwakhe kumjikelo wokugqibela kwaye bekunyanzelekile emngqengqisile uLicona.

“Isothusile indlela alwe ngayo uLicona. Akalwanga ngendlela ebesimcingele ngayo. Indiphazamisile lo nto kwimijikelo yokuqala; ndimqaphele kwimijikelo yokugqibela ukuba ndingambetha njani. Bekunyanzelekile ukuba ndimwisile kumjikelo wokugqibela. Nabacebisi bam bandixelele ukuba kukumwisa qha okunondinceda ukuze ndiphumelele,” utshilo uKriel emva komlo.

UKriel, 23, ubulele abalandeli bakhe nosapho lwakhe olungakhange lukwazi ukuyomxhasa eMelika ngokumkhuthaza phambi komlo.

“Kundivuyisa kakhulu ukuphumelela le ntshinga. Liphupha layo nayiphi imbethimanqindi ukuphumelela intshinga yehlabathi. Ndibulela bonke abantu endisebenze nabo, abaqeqeshi, usapho lwam, nabalandeli bam bonke kuquka nasemva ekhaya – eMzantsi Afrika,” utshilo uKriel obechulumancile.

UKriel yimbethimanqindi yesithathu eMzantsi Afrika ephumelele le ntshinga emva kukaZolani Petelo waseBhayi noNkosinathi Joyi waseMdantsane.

UKriel uphumelele imilo elishumi elinesihlanu, wabethwa komnye, wadlala ngokulingana komnye kwimilo elishumi elinesixhenxe.

Amaxhoba akhe asixhenxe awalalise ngophotho. Kanti yena uLicona uphulukene nomlo omnye kwimilo elishumi elinesihlanu.

Le mpumelelo ithetha ukuthi eli gatyana longeza inani leentshatsheli zehlabathi eMzantsi Afrika ezifana noMoruti Mthalane noZolani Tete.

isibhalo@inl.co.za