Ulahlekelwe umbhoxo kummandla weBorder!

“Ulahlekelwe kakhulu umbhoxo kummandla weBorder ngokumka kwalamadoda”. La ngamazwi athethwe ngabathandi bombhoxo ebebekwinkonzo yokukhumbula amadoda amathathu asweleke kwingozi yemoto eyehle kwiveki ephelileyo ngoMgqibelo. Umanejala weBorder Rugby, uDavid Ruiters, ukuchaze njengelahleko enkulu ukushiywa ngobesebenza naye kwiBorder uTyron Roberts.

“Ulahlekelwe umbhoxo kwiBorder. Ebengumsebenzi ozinikeleyo, ebengancedi iBorder yodwa kodwa namaqela ambhoxo akufuphi kuye,” utshilo uRuiters.

Le ndedeba imncomile imbulela okaRoberts ngegalelo abenalo ebomi bayo. “Undincede kakhulu uTyron ukufika kwam kwiBorder ngo-2007. Amaxesha amaninzi bendincediswa nguye njengamntu onamava,” utshilo uRuiters.

URuiters umchaze njengomntu obewuthanda kakhulu umbhoxo. “Ndaqala ukumazi esengumdlali wombhoxo kwisikolo saseBreidbach ndisaqeqesha eJohn Bisseker, wayebukhali kakhulu.Ebewuthanda kakhulu umbhoxo,” utshilo uRuiters edandathekile.

Kanti umqeqeshi weSwallows, uYongama Mkaza, uthe balahlekelwe beliqela. “Silahlekelwe kakhulu siyiSwallows, ebesebenza kakhulu uZwayi (Mzwandile Yalezo) noDirango (Onke Gqadushe),” utshilo uMkhaza.

UMkaza umncome njengenkokheli ebingumzekelo. “UZwayi ebebangumdlali wokuqala ukufika ebaleni xa sisizilolonga naxasidlala, ebengumzekelo kakhulu kubanye abadlali beSwallows. Bendithetha naye malunga netumente yeHeritage eza kubanjwa kweyoMsintsi, eDikeni, esiya kuyo. Ebesithi masambeni siyoyiphumelela nayo njengezinye, ebezithembile uZwayi,” utshilo iMkaza.

OkaMkaza ukholelwa ukuba ebesele ekulungele ukudlalela iBorder uGqadushe. “Bendikhe ndathetha naye phambi kokuba asweleke.  Ndamxelela ukuba lisondele ixesha lokuba anxibe ijezi yeBorder,” utshilo uMkaza.

UYalezo noGqadushe bebeyinxalenye yeSwallows ephumelele iSuper 12 neNashua Cup ngo-2018. Ubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngoMgqibelo, eBreidbach, uTyron Roberts. UYalezo uzakungcwatywa ngomhla weshumi elinanye, okaGqadushe uza kufihlwa ngomhla weshumi elinesibini eDikeni.