ULudumo Lamati ukwimeko ezinzileyo esibhedlele eYurophu

ULudumo Lamati nomphathi wakhe. Umfanekiso: Facebook

Iingxelo zithi imbethimanqindi yelizwe loMzantsi Afrika, uLudumo Lamati, ikwimeko ezinzileyo esibhedlele sase-Ireland, eYurophu. ULamati, 31, ukhutshwe ngokukhulu ukungxama eqongeni ebalekiselwa kwiziko lezempilo kwakubonakala ukuba uphazamisekile engqondweni emva kokuphangwa kwakhe ngamanqindi nguNick Ball waseNgilane. Le mbethimanqindi yoMzantsi Afrika inqandelwe ngabaqeqeshi bayo kunzima kumjikelo weshumi elinesibini womlo weWBC featherweight. UMphathiswa wezemidlalo kwiphondo leMpuma Koloni, uNksz. Nonceba Kontsiwe, ngomnye wabantu othumele amazwi okuqinisa uLamati osalele esibhedlele eBelfast. “Njengorhulumente, simnqwenelela impilo entle uLudumo Lamati.

Ebekwiphulo lokuzisa udumo kwiphondo lethu, kuMzantsi Afrika kwizwekazi le’Afrika liphela. Sibeka yena nosapho lakhe emithandazweni yethu,” utshilo uMphathiswa kwingxelo ekhutshwe lisebe emalanga. Ebomini bakhe njengembethimanqindi, uLamati ebeqala ukuphulukana nomlo ngalo uphunyelelwe nguNick Ball ngempelaveki egqithileyo eBelfast. Nakubeni bekufanele kubekho icala elivuyayo emva komlo, akubanga njalo eSSE Arena ngorhatya ngoMgqibelo ngoba uLamati uphantse waphulukana nobomi bakhe. Ethetha emva komlo, uBall ukhethe ukungayivuyeli impumelelo yakhe ngenxa yemeko abekuyo uLamati. “Into esemqoka ngoku kum yimpilo kaLamati. Ndiyathemba ukuba uphilile apho akhoyo.

“Ndakonwaba ndakufumana isiqinisekiso esithi uphilile. Akudlalwa emanqindini, kukho abantu abalahlekelwa bubomi babo. Ungaphulukana nobomi emanqandini. Impilo yeyona nto ebaluleke ukodlula zonke,” utshilo uBall kumajelo eendaba aseYurophu. Ethetha ngomlo, uBall uthe uye emlweni esazi ukuba uLamati uyimbethimanqindi elichule kakhulu. “Bendisazi ukuba uza kuqhuba kakuhle kwimijikelo yokuqala ngoba uLamati uyimbethimanqindi elichule kakhulu. Umqeqeshi uthe mandimyeke eze kum ndizame ukumqubula xa esiza phambili ngoba akanabo ubungozi kakhulu. Ukuzilungiselela kwam kakuhle kundincedile ngoba ndikwazile ukumwisa ekugqibeleni,” utshilo uBall waseNgilane.