ULuxolo Matikinca usungule itumente eza kunceda ulutsha eGcuwa!

Abaqeqeshi bamaqela athathe inxaxheba kwitumente ekuthiwa yiNozulu Youth Tournament ebiseGcuwa. Umfanekiso: Pedro Mapelo

ULuxolo Matikinca usungule itumente eza kunceda ulutsha eGcuwa. Oku kuvele ngethuba kuphehlelelwa itumente yebhola ekhatywayo ekuthiwa yiNozulu Youth Tournament emsithweni obuseholweni, eGcuwa, ngoLwesibini wale veki. Le tumente, kaMatikinca ebambisene noXolelwa Majeke, yenzelwe ukunika ithuba lokuziqaqambisa abadlali abasakhulayo (Under-16) bavulelwe namathuba okuya kwinqanaba eliphezulu. Lishumi elinesithandathu lamaqela aza kuvana amandla kwitumente eza kutaka iintlantsi emabaleni amabini kwilokishi yaseMsobomvu. Amaqela aseGcuwa aza kudlala, ngalawo ahluzwe kwinani elikhulu ebeliqale ladlala imidlalo ehlakulela itumente eza kuqhutywa ngaphandle kwenkxaso kamasipala.

Amaqela alishumi elinesibini aphuma eGcuwa, kanti amane aphuma eNgqamakhwe, eMthatha naseAlwal North. Imidlalo yokuqala iza kudlalwa emva kwemini ngomso (Lwesihlanu). Ngosuku olulandelayo, kufuneka amaqela abe sele ehluzene ukuze kushiyeke amane aza kudlala ngeCawe, usuku olukhulu oluza kukhupha iintshatsheli zokuqala zeNozulu Tournament. “Ndifuna ukubalula ukubanjwa kwexesha ngamaqela onke aza kudlala. Esinye sezizathu esibangela sifake abantwana emidlalweni kukwenza izinto ngendlela efanelekileyo. Senza oku kuba sifuna ukuthatha abantwana sibabeke kwiindawo eziphezulu emidlalweni. Elethu ixesha liza kuphela, kubalulekile ke ukwakha ezinke iinkokeli eziza kukhokela ngomso.

“Thina umsebenzi wokuququzelela itumente siwenzile. Ngoku kufuneka abaqeqeshi nabadlali bangene ebaleni benze eyabo indima,” utshilo uMatikinca. Izithethi eziquka iinkokeli zamaqela asekuhlaleni eGcuwa ziyiqhwabele izandla itumente eze noMatikinca. Maninzi amaqithiqithi aza kuzuzwa ngamaqela. Amaqela aye kumjikelo olandelayo wetumente aza kunikwa iikiti entsha ekhatshwa ziibhola nezinto zokuzilolonga. Iqela eliphume phambili liza kufumana indebe ehamba neembasa. Eyona nto ebaluleke kakhulu kukuba kuza kuchongwa amashumi amabini onke abadlali abaza kuya enkampini – apho baza kufumana ithuba lokujongwa ngabantu abasuka kumaqela adlala kwinqanaba eliphezulu.