UMabhere ubuyela eqongeni kwinyanga ezayo

Iza kuqala apho ibiyeke khona inkampani eququzelela amanqindi ekuthiwa yiXaba Promotions xa izisa eMonti enye ingxikela yamanqindi kwinyanga ezayo.

Le nkampani iza kusingatha ngokusesikweni itumente yayo yokuqala kulo nyaka eOrient Theatre ngomhla wesithathu kwinyanga ezayo.

Umlo ophambili kwitumente ezayo uyakube uphakathi kwegqala laseMdantsane ekuthiwa nguNkosinathi “Mabhere” Joyi netyendyana elenze imbali kunyaka ophelileyo uNtlantla “Kilimanjalo” Tyirha.

UJoyi ubuyise isidima sakhe kunyaka ophelileyo ngokuphumelela intshinga yeWBO Afrika emva kokungqengqisa uMpho Seforo waseRhawutini kumjikelo wesixhenxe.

Kulindeleke ukuba asebenzise amava akhe xa esilwa noTyirha oza kube esilwa umlo wesihlanu njengembethi-manqindi ehlawulwayo.

UJoyi, 35, uphumelele imilo engamashumi amabini anesithandathu kwengashumi amathathu anesibini ayilwileyo, waze wabethwa kwemihlanu kuphela.

Iimbethi-manqindi ezilishumi elinesibhozo zange zifike kumjikelo wokugqibela kwimilo yakhe.

Le ndedeba iphumelele intshinga yoMzantsi Afrika, eyeIBO, iWBC International, iWBA International ne-IBF. UTyirha, 19, wothusa umzi xeshikweni ephumelela intshinga yoMzantsi Afrika kudidi lweJuniorfly ngokungqengqisa uBongani Silila kumlo wesine kudidi lwabahlawulwayo.

Le ndodana sele ibikhe yayintshatsheli yoMzantsi Afrika naseAfrika xeshikweni isadlala kudidi labangahlawulwayo.

Impumelelo yayo kulo mlo ozayo iya kuyibeka endaweni entle kwihlabathi. Kulindeleke asebenzise amendu namandla uTyirha – ezona zinto adume ngazo ukuze aphumelele umlo.

Eminye imilo elindelekileyo iquka impinda yomlo ophakathi koSabelo Ngebiyane waseKapa noSikho Nqothole waseMthatha.

Zombini ezi mbethi-manqindi zizinze eRhawutini. La matyendyana aza kujijisana ngentshinga yoMzantsi Afrika kudidi lweJunior Bantam engenamntu.

Igqala laseMdantsane, uAli “Rush Hour” Funeka liza kuzama ukubuyisa isidima salo kumlo onemijikelo esibhozo xa lidibana noUyanda “Big Bear” Nogogo.