UMabuyane uvule ngokusesikweni ibala lamahashe elakhiwa nguTat’uNgumbela

UMnu. Oscar Mabuyane uvule ibala lamahashe elakhiwa nguMnu. Ngumbela kwilali yakuBhomela, eDutywa. Umfanekiso: Pedro Mapelo/I’solezwe lesiXhosa

Ibala lomdyarho wamahashe elakhiwa ngusomashishini ongasekhoyo, uTat’ uMthetheleli Ngumbela, livulwe ngokusesikweni yiNkulumbuso yeMpuma Koloni, uLubabalo Oscar Mabuyane, ngeCawe egqithileyo. Eli bala lamahashe elakhiweyo lokuqala kwiphondo leMpuma Koloni yonke laqala ukwakhiwa nguTat’ uNgumbela ngonyaka ka-2016 emva kwendumasi eyenziwa lihashe laseTyekelebende ekuthiwa nguAndazi owayegqugqisa iMpuma Koloni yonke ngeentsuku zalo. UTat’ uNgumbela waseka itumente yamahashe enkulu ekuthiwa yiNgumbela Horse Racing ngelizama ukuqokelela ndawonye abaphalisi bamahashe beendawo ezingqonge iDutywa. Emva kwetumente yokuqala awanika kuyo ihashe eliphumeleleyo amashumi amahlanu amawaka erandi (R50 000), uNgumbela waqala ulwakhiwo lebala elibiyelweyo elingumgama ongaphaya kwewaka leemitha kwilali yakuBhomela esele isaziwa njengekhaya lamahashe ngoku.

UMabuyane ufike sekutshona ilanga ngeCawe egqithileyo emva kokubambeka kutyelelo lukaMongameli weAnc, uMnu. Cyril Ramaphosa, obeseMagqunukhwebeni, eQonce. “Okuhle ngokubakho kophuhliso olunje kukuba lo mdyarho ukwa lishishini eliza kuthi lincede iidyokhi zikhule ziye nakwezinye iindawo. Enkosi kakhulu kusapho lakwaNgumbela,” itshilo iNkulumbuso. “Bendisithi ndakuya kusapho lakwaNgumbela ngenxa yexesha – kodwa ndiye ndakhunjuzwa ukuba (uNgumbela) wayethe le ndawo ize ivulwe ndim. Ndibulela kakhulu. Eli lithuba lokukhula kwabantu abatsha. Abantu abadala mabanike abantwana ithuba ngoba ukuphalisa likhondo elingaguqula ubomi bedyokhi, le nto yenzeka apha namhlanje. Kunyaka ozayo sifuna kubekho ubambiswano phakathi kweNgumbela Horse Racing noRhulumente ukuze kubekho uMbhashe October Horse Racing.

“Kunyaka ozayo, sifuna kubekho isifundo ngoBawo uNgumbela phambi kwetumente ukuze abantu bamazi ukuba wayengumntu onjani,” utshilo uMabuyane. Kanti yena usodolophi waseMbhashe Local Municipality, uMnu. Samkelo Janda, ulibulelela igalelo elenziwa nguTat’uNgumbela watsho encoma umahluko owenziwa yitumente yakhe yamahashe. “Le tumente iqokelela uluntu lube ndawonye. Kumnandi apha, akukho mntu omosha omnye – yile nto esinqwenela ukuyibona kwintlalo yethu emva kwale midlalo esiyibonayo,” utshilo usodolophi. Usihlalo weNgumbela Legacy, uMnu. Simphiwe Tsipha, uthe igama nemisebenzi kaNgumbela, wachitha imali engaphaya kwezigidi ezithathu kwibala lamashe, liza kuhlala lihleli kwaye nemisebenzi yakhe iza kubela phambili njengesiqhelo. Emva komdyarho emkhulu, ihashe ekuthiwa nguKonakelephi lilo elithathe imali eyiR50 000 ebekukhutshiswana ngayo kuBhomela.