UMalema ugqugqisile kuNgcingane!

Ihashe elibizwa ngokuba nguMalema ligqugqisile kumdyarho obubanjelwe kuNgcingane, eMthatha. kwiveki ephelileyo umfanekiso: Pedro Mapelo

Kuye kwathi xibilili izibilini kuAsanda Qopho emva kokuba ihashe uMalema ephume phambili kwimidyarho emithathu ilandelelana kwiveki ephelileyo.

Amahashe weelali zaseMthatha naseNgcobo akhuphisene kwamdaka iisali kumdlalo wamahashe obuyinxalenye yomgidi wakwaNtsundu. Indlela ebonwabe ngayo uQopho, idyokhi kaMalema, ayithetheki. Uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba ebesoyika phambi kwemidyarho ngenxa yokubabazwa kwamahashe athile.

“Ndonwabe kakhulu. Bendisoyika phambi komdyarho ngoba bendixelelwe ngamahashe weli cala nawaseNgcobo agqugqisayo. Bendikhe ndacelwa ngomnye utata ukuba ndiqabele ihashe lakhe komnye umdyarho – ndiphume kwindawo yokuqala nakuwo. Bekugqugqisa mna namhlanje. Ndiziva ndonwabe kakhulu,” utshilo uQopho emva komdyarho.

Ngeempelaveki, ukubukela imidlalo yamahashe yinto eyenzeka oko futhi inomtsalane kakhulu ebantwini abadala nabancinane kwiilali zaseMthatha.

Amahashe abaleke kakuhle kakhulu – kodwa kubekho ukungamkelwa kweziphumo kwimidyarho ethile ngenxa yokungabikho kwendlela ecacileyo yokujonga amahashe xa efika entanjeni.

Nakubeni amahashe enomtsalane ngaphezulu kweminye imidlalo eqheliweyo ngabantu – kodwa indlela alawulwa ngayo amahashe ifuna ukuphuculwa ukuze umdlalo ukwazi ukuphucuka.

Ukuphumelela kwehashe yinto enkulu kakhulu kubanikazi bawo. Kuphela iveki kuthethwa ngalo nto kwaye indoda enamahashe aqhuba kakuhle emidlalweni inikwa intlonipho eyifaneleyo njengentshatsheli.

USiyabonga Mbhabha ngumnikazi kaMalema. Akululanga kwaphela ukufumana impumelelo emidyarhweni. Umntu kufuneka aliqeqeshe ngokupheleleyo ihashe lakhe futhi nedyokhi yakhe iyazi into eyenzayo phezu kwalo.

“Sigoduka sonwabe kakhulu. Eli hashe liqhuba kakuhle. Kwiveki ephelileyo eMqanduli ihashe lethu lawashiya amahashe ndade ndanentloni. Ndoneliseke kakhulu ukuzothi ga ngoku yindlela elisebenza ngayo,” utshilo uMbhabha emva kokuba ihashe lakhe liphumelele.