UMasuku ukhalela ithuba lokudlala

Ukuba negalelo ebaleni yinto ayiqhelileyo kuMenzi Masuku macala kwiqela alidlalelayo nakwiqela lesizwe.

Eyonanto imsokolisayo lo mdlali uneminyaka engamashumi amabini anesithathu kukuyenza rhoqo le nto. Le nto iyamsokolisa indlela adlala ngayo uMasuku macala omabini.

UMasuku ulifumene ithuba lokuba adlale izolo, kwiqela leBafana Bafana elizele abadlali beqela labaminyaka engaphantsi kwamashumi amabini anesithathu. Aba badlali balungiselela imidlao ye-Olimpiki ezakuba seRio kweyeThupha.

Nangona engakhange afakwe kubadlali abatyunjelwe umdlalo, uMasuku uphakame esitulweni kumdlalo weBafana neLesotho wangena wawutshintsha umdlalo wancedisa iBafana ukuba idlulele kumjikelo olandelayo.

Ubizwe ngomzuzu wokugqibela ukuba angene endaweni kaKeagan Dolly odlalayo kwiMamelodi Sundowns ngalo mzuzu.

UMasuku khange aqhube kakuhle kwi-Orlando Pirates kwisizini ephelileyo, kulandela ukugqama kwakhe kwisizini yakhe yokuqala.

Lo mdlali wafumana iwonga iwonga lelona gowuli lihle lesizini, kodwa khange akwazi ukwangeza kumagowuli amane awafakileyo kula sizini. Ufake lalinye qha kwisizini ephelileyo, lo nto ibangele ukuba angabizwa kwiqela lesizwe.

Wenze umahluko emva kokuphoswa ngumdlalo wokuvula kwimidlalo yokulungiselela i-Olimpiki phakathi koMzantsi Afrika neSebegal. Wayebambekile yimidlalo ye-Orlando Pirates kwiCAF Confederation Cup.

“Bendinethemba lokufumana ixesha lokudlala kangaka ngoko, kuba ndandigqibe isizini engaphambili kakuhle kakhulu,” utshilo uMasuku.

“Bendicinga ukuba yonke into izakuhamba ngokwezicwangciso zam, kodwa khange yenzeke lo nto. Kufuneka ndiqhubeke ndisebenza nzima ndizibonakalise kwakhona.”