UMosiako umqhumisele ngothuli uFrans kwiMandela Bay Half Marathon!

Khange awuvale umlomo ngenxa yemincili, uThabang Mosiako, owenze imbali kwicandelo lezeembaleki ngokuphumelela iNelson Mandela Bay Half Marathon ebibanjelwe eGqeberha. UMosiako, 28, uphumelele ugqatso obe lunzima kakhulu kwimpelaveki egqithileyo. Ngaphezulu koko, uzenzele irekhodi elitsha ngethuba efinca umgama ongamashumi amabini ananye (21km) emizuzwini engamashumi amathandathu nemizuzwana engamashumi amabini anethona (60:29). Ngokwenza njalo, uqwabaze irekhodi elalenziwe nguPrecious Mashele kunyaka odlulileyo.

Emva kukaMosiako kulandele imbaleki yaseLesotho egama linguTebello Ramakongoana obaleke imizuzu engamashumi amathathu nemizuzwana engamashumi amathathu anesihlanu. Nangona eye woyisakala esiphakathini sogqatso, uMashele ubambe indawo yesithathu emva kokushiywa nguRamakongoana sele ekufutshane entanjeni. Kwicala lamanenekazi, uBetty Chepkemoi waseKenya ubambe indawo yokuqala kwiNelson Mandela Bay Half Marathon. Emva kwakhe kwalandela uGlenrose Xaba noBekelech Wariyo.

UMosiako, obebalekela iEastern Province, uqhumisele ngothuli ugxa wakhe uMelikhaya Frans – enye yamadoda eshiywe ayabonakala noxa bekujongwe abe phakathi kweembaleki eziphambili. UMosiako wafuduka eMntla Ntshona wenza eMpuma Koloni kuba efuna ukuba phantsi kukaMike Mbambani okwangumqeqeshi kaFrans. Ethetha emva kokuzuza impumelelo eGqeberha, uMosiako ubulele umqeqeshi wakhe neqela lakhe. “Zindonwabise kakhulu iziphumo zanamhlanje. Ndifuna ukubulela umqeqeshi wam, Ikamva AC neNebank Running Club ngokundinceda,” utshilo uMosiako obechulumance ngendlela engumangaliso.

“Lo msebenzi endiwenzileyo ndiwenzile ngoba ndifumene inkxaso kumqeqeshi, koogxa bam nakwiqela lam. Itayitile endiyifumeneyo ayisiyoyam ndodwa. Yeyomntu wonke obe negalelo kule mbaleki endiyiyo namhlanje. Kundivuyise kakhulu ukwenza irekhodi elitsha phantsi kwe-Eastern Province Athletics,” utshilo uMosiako, owongeze ngelithi uphelele ngoba uye walungisa iimpazamo azenze kwiTwo Oceans Half Marathon kwinyanga ephelileyo. Ngoku iimbaleki eziphambili eMzantsi Afrika zilungiselela ugqatso olukhulu, iComrades Marathon, ekulindeleke zinqoze ngakumbi kuyo kulo nyaka emva kokuphunyelelwa nguTete Dijana kunyaka ophelileyo.