Umqeqeshi uvuyela abadlali baseGcuwa abaye eJamani

Umqeqeshi weqela laseGcuwa, iThunderbirds Ladies, uchumulancile ngabadlali bakhe abahlanu abantingele eJamani kunye neqela lase Mpuma Koloni labasetyhini.UThembalethu Apleni uvuyela abadlali bakhe bachongwe yiSouth Africa Football Association (SAFA) ukuba babeyinxalenye yeqela le phondo eliyokudlala imidlalo yobuhlubo namaqela waseJamani.

UMaxwele Siphosethu, Skeyi Siyamthanda,Nanasele Onelisa, uKeto Yonela kunye noDekeda Zimasa ngabadlali beThunderbirds Ladies,
abachongiweyo. U-Apleni uthi ukuchongwa kwabadlali bakhe abahlanu kuchaza ukhula kwebhola yabo kwaye lonto uyayivuyela.

“Ngo-2014 kwachongwa abadlali abathathu, kulo unyaka kuchongwe abahlanu nto leyo esichulumancisa kwaye esicinga ukub ibonakalisa ukuphucuka komngangatho wethu xa siwuthelekisa nakuqala” utshilo
Apleni Kwisizini ephelileyo yeSasol Coastal Stream League, iintwazana zika-Apleni ziphethe isizini zihleli kwindawo yesibini kuluhlu lwamaqela ela nqanaba emva kokuba intshatheli yaba liqela laseBhayi, iCity Lads. Ukanti kulena isizini iThunderbirds Ladies sele

idlale imidlalo emithandathu yayiphumelele yonke kwaye abadlali bayo ababini, uZimasa Dekeda noNanasele Onelisa babizwe kwiqela lesizwe labasetyhini abaneminyaka engaphantsi kwamashumi amabini. Apleni uthi oko kucacisa mhlophe ukuba uxhomile umngangatho wabo kule sizini. Ngabadlali abalisumi elinesihlanu abathe bachongwa kumaqela awohlukeneyo eSasol Coastal Stream League /Sasol Inland Stream League ukuba bayokumela iphondo kwimidlalo emithatha yobuhlobo abazakuyidlala namaqela waseJamani.

Abadlali bazakuchitha intsuku ezilishumi bekhenkethile kwilizwe laseJamani njengokuba benduluke ngoLwesihlanu kweli. Olu hamba lulandela intsebenziswano eyatyikitywa phantsi ngurhumente weli phondo kunye nowaseJamani ngenjongo zokwabelana ngolwazi malunga namagqiinga wokuphuhlisa imidlalo phakathi kwalamazwe mabani.