UMqeqeshi weJapan wonwabile yindlela abadlale ngayo

IJapan soze iphinde ingathathelwa ngqalelo embhoxweni emva kokuba bephumelele imidlalo emithathu yabo kukhuphiswano lendebe yehlabathi lombhoxo, kuquka nomdlalo owothusa abantu abaninzi apho babethe khona uMzantsi Afrika.

Oku kukutsho komqeqeshi ozakuphuma kweli qela * -Eddie Jones.

UJones nosele esuka kuqeqesha iqela lase-Australia uthe, indlela elihlasela ngayo iqela lakhe ivuselele isizukulwana esitsha ukuba silandele lo mdlalo eJapan, kwaye ngoku sele bebonwa nje- ngamaqhawe kumalungiselelo abo okuhlinzeka le ndebe ngonyaka ka2019.

IJapan ibe liqela lokuqala ukuba liphumelele imidlalo emithathu kumjikelo wokuqala kodwa bangakwazi ukudlulela phambili.

Balugqibezele kakuhle kakhulu uhambo lwabo lwase- Ngilane ngokubetha i-USA ngo28-18, ngeCawa.

“Phambi kolu khuphiswano, enyanisweni iJapan, ibilelinye la maqela ayintlekisa,”utshilo uJones.

“Ukuza apha siphumelel imidlalo emithathu kwemine kubonakalisa indlela elisebenze nzima ngayo iqela.

Ibonakalisa nomgangatho wabadlali esinabo nomsebenzi abawenzileyo ukuphumelela kangaka.”

Umdlali wangemva * -Ayumu Goromaru ngomnye wabadlali abathe bagqama kolu khuphiswano, uze namanye amanqaku asithoba, wenyusa amanqaku akhe ovavanyo ewonke aya kutsho ngaphaya kwamakhulu asithoba.

UJones ukwathe ukuba bangazama ukuba baye kwitumente ka2019, bebekelwa phezulu noko, bangafakwa kuluhlu lamaqela alula noko bafumane ithuba lokuba kwimidlalo eyandulela ephambi kwamagqibela kankqoyi.

Ikapteni yeqela uMichael Leitch uthe nangona bengakwazanga ukuba bafikelele kumjikelo olandelayo kodwa beliqela bagqibe kwelokuba umdlalo wokugqibela bawudlale ngokuzimisela kakhulu.

“Singakwazi ukubonisa ilizwe ukuba singenza ntoni na kunye nabalandeli beJapan, ukubonakalisa ukuba lo mdlalo umnandi kangakanani na. Le yindlela esizikhuthaze ngayo,”utshilo uLeitch.