Umqeqeshi weSPAR Proteas wonelisekile ngumsebenzi owenziwe izolo

Emva kwamalungiselelo athathe iinyanga, itumente yehlabathi yomnyazi iqalile izolo eKapa kwiphondo leNtshona Koloni. Ivulwe ngomnyhadala obumbejembeje wokwamkela amazwe alishumi elinesithandathu obuzinyaswe ngabaphathi bombutho olawula umnyazi kwihlabathi nabaseburhulumenteni abaquka uMphathiswa weZemidlalo, uMnumzana uZizi Kodwa noMnu. uPaul Mashatile olisekela likaMongameli. UMzantsi Afrika, njengosootheko, uvule inkundla emalanga izolo. Abalandeli beSPAR Proteas balele bexolile ezintliziyweni zabo emva kokuba iqela labo libethe iWales ngo’61-50 emdlalweni wokuqala eCape Town International Convention Centre izolo. Kwiikota zokuqala zomdlalo, uMzantsi Afrika uzicacisile ukuba ukwelinye izinga, bekucaca ukuba udlala unenjongo yokuphumelela umdlalo.

Khange iyekelele nayo iWales, bekugalelwa kuyo naye igalele – kodwa yohlwaywe kakubi nguMzantsi Afrika emva kokwenza iimpazamo ezincinci ebaleni ebeligcwele ababukeli. UMzantsi Afrika ubuhlasela ngeefolosi ezibukhali kakhulu – uMari Venter no-Elmere van der Berg. Kanti emva, uPhumza Maweni noKarla Pretorious, benze kakuhle noxa nabo bebexakekiswe yiWales kakhulu. Ukudlala okokuqala kwitumente yehlabathi kumvuyise kakhulu uMari Venter onemidlalo engaphaya kwamashumi amahlanu kwiqela lesizwe. “Kwehle iinyembezi ngethuba sicula umhobe wesizwe ngoba kum ukudlala kwitumente yehlabathi yinto enkulu. Yandiphosa egqithileyo ngenxa yokonzakala. Le ikhethekile kum ngoba ndiyaqala ukudlala kwiNdebe yeHlabathi. Uvuyo luthe chatha ndakunikwa iwonga lomdlali oqaqambileyo,” utshilo uVenter emva komdlalo izolo.

Kanti naye umqeqeshi wakhe, uNorma Plummer, ebechulumancile emva komsebenzi omhle owenziwe liqela lakhe. “Indlela esidlale ngayo indichulumancisile. Ndiyazamkela iziphumo zomdlalo noxa ndicinga ukuba ngesenze umsebenzi obhetele kakhulu. Iintombi zethu zidlale kakuhle kakhulu, ngakumbi uVenter. Naye uVan der Berg udlalile nangona ndicinga ukuba ubenako ukoyika ngenxa yabantu abaninzi. UNichole Taljaard ngumdlali osemgangathweni ophezulu – kodwa kufuneka sizame ukuqhobosha iimpazamo zakhe ezincinci. Yena uJeante Strydom ngumanqanqa womdlali owenze ngqo le nto besiyifuna,” utshilo uPlummer emva komdlalo. Iqela lakhe liphantsi koxinizelelo ngoba kujongwe kulo ngenxa yokudlalela ekhaya kule yalo nyaka iNdebe yeHlabathi. UMzantsi Afrika uza kudibana neSri Lanka namhlanje ngentsimbi yesithandathu ngorhatya.