Umsasazi wakudala uncoma uPeter Mathebula

Intshatsheli engasekhoyo uPeter Tera Mathebula

Igqala lomsasazi wezemidlalo uPeter ‘Nololo’ Bacela ungenelele kuninzi lwabantu boMzantsi Afrika encoma igalelo longasekhoyo, intshatsheli yamanqindi uPeter Tera Mathebula (68).

UMathebula ubhubhe kuMgqibelo ogqithileyo nokuthe kwabangela isankxwe kwabamaziyo nabalandeli bamanqindi eMzantsi Afrika. UBacela uthi uyazi kakuhle imidlalo kaMathebula eqongeni.

“Andinakubaliselwa ngaye, ndingabalisela umntu ngaye, ndimbonile esilwa phambi kwam ndikhona, ebelichule ebelingadlali ngamanqindi walo, ebelikhupha inqindi xa kufanelekile,” uthethe watsho uBacela.

UMathebula yimbethimanqindi emnyama yokuqala kweli ukuphumelela intshinga edlala kumazwe angaphandle ngethuba wayebetha indoda yaseKoriya uTae-Shik-Kim, eLos Angeles ngo1980.

“Ebenobukrelekrele obusele bunqabile kubadlali bale mihla. Engakholwa kukusebenzisa amandla, kodwa efunda umdlalo wakhe kakuhle kuqala,” utsho uBacela. UBacela ufanisa umdlalo kaMathebula nokaHappyboy Mgxaji waseMdantsane.

“Amaqhinga wakhe emdlalweni ebefana ncakasana nakaMgxaji, ekwazi ukuzikhusela logama efunda ixhoba lakhe,” utshilo uBacela.

UMathebula uzibonakalise ngokukodwa ngempumelelo yakhe kumanqindi ngeminyaka yoo1980, logama oogxa bakhe abafana noBashew Sibaca, Simon Skosana, SugarBoy Malinga noSiza Makhathini babetsala nzima ukuphumelela itayitile.

“Andazi nokuba ezi mbethimanqindi zikhoyo zikhe zambona na, ndiqinisekile ukuba zimbalwa ezimbonileyo, zinokuba zafunda nto ke ezo kubuchule bakhe,” uthethe watsho uBacela.

Uthi ixesha lobandlululo alizange limthibaze ukuqinisekisa impumelelo yakhe emanqindini. Ongumlawuli weBoxing South Africa, uTsholofelo Lejaka, uyayingqina impumelelo kaMathebula kumanqindi.

“Ube yimbethimanqindi yesithathu yeli ukucela umngeni itayitile yehlabathi elandela emva koHappyboy Mgxaji ngo1979 noNorman Sekgapane ngo1978. Uyidlalile indima yakhe kumanqindi,” uthethe watsho uLejaka.

UMphathiswa weSebe leMidlalo kuZwelonke, uNathi Mthethwa, ungenelele ukunika imbeko kuMathebula.

Lo kaMathebula yinzalelwane yaseMhlakeng eRandfontein, eRhawutini. Ubhubhele kwisibhedlele iLeratong eKrugersdorp emva kokuba engeniswe ekuqaleni kwale nyanga.