UNenzani uyishiya iCSA ithe gabhu ezingxakini

UChris Nenzani ubeke phantsi njengoMongameli weCricket South Africa ekuqaleni kweveki umfanekiso: BackpagePix

Iingxaki ezijamelene nombutho olawula iqakamba, iCricket South Africa, zandile emva kokuba kuhambe iinkokeli ezintathu.

UMongameli weCSA, uChris Nenzani, uzibeke phantsi iintambo emva kweminyaka eliqela esesihlalweni sokongamela. Khange kube kudala, uJacques Faul – obeyingqonyela ebambeleyo endaweni kaThabang Moroe onqunyanyiswe kunyaka ophelileyo, naye ugqibe kwelokuba ayishiye iCricket SA.

Yena umlawuli oyintloko, uNaasel Appiah, ukhonjwe emnyango yiCSA, iibhatyi zagcwala umoya ngenxa yolawulo olubi.

Bezisoloko zikhona iingxaki kwiqakamba yaseMzantsi Afrika kodwa iphulo elilwa ubuhlanga ekuthiwa yiBlack Lives Matter lubhence amabibi.

Kwelinye icala kusekho ingxaki yegqonyela yeCSA, uThabang Moroe, esanqunyanyisiweyo emva kokutyholwa ngolawulo lwezimali olugwenxa.

Nangona umba kaMoroe unethuba elide kulindelwe kubhengezwe iziphumo zophando, kodwa abaphathi beCSA bathe cwaka ngokungathi akwenzekanga nto.

Eyona nto imbi ngoku kukuba umbutho weqakamba awunaso isikhokelo.

UHaroot Lorgat, owayeyingqonyela yeCSA, uyichaze imeko ekuyo iqakamba njengembi kakhulu emva kokuhamba kukaNenzani noFaul ngokulandelelana.

“Le minyaka emibini egqithileyo ibe mibi kakhulu. Sibone impazamo emva kwenye, kwaye yinto ebuhlungu kakhulu. Ndiyazibuza, kwathini iCricket SA ayakwazi ukwenza umsebenzi wayo ngendlela eqhelekileyo? Abona bantu abandiphoxileyo ngabalawuli abazimeleyo ngoba ngabona bamele ukunika umkhombandlela. Ngokokwam, ngabantu abathile abangawenzanga kakuhle umsebenzi wabo, hayi isigqeba sonke esiphetheyo,” utshilo uLorgat ethetha ne-IOL Sport.

Abalawuli abazimeleyo abathathu, uMohammed Iqbal Khan, uShirley Zinn, uDawn Mokhobo noJack Madiseng bazichitha iintente kudala.

Ekuqaleni kweveki yokuqala kwinyanga ezayo, kulindeleke konyulwe isigqeba esitsha esiza kuthatha apho ayeke khona uNenzani.