UNhlanhla Tyirha uya kuSilvestre ngokukhulu ukuzithemba

Nhlanhla Tyirha.

Imbethimanqindi yaseMdantsane, uNhlanhla Tyirha, ikhokela itumente ekulindeleke ukuba kuqhekezwane ziimbethimanqindi nekuza kucaca kuyo amadoda emakhwenkweni. UTyirha uza kudibana nendedeba yasePhilipines ekuthiwa ngu-Orlie Silvestre emlweni wentshinga engenamntu ye-IBF Intercontinental Junior Flyweight oza kube use-Orient Theatre, eMonti ngentsimbi yesibini emini ngeCawe. Le tumente, ekhokelwa ngumlo kaTyirha noSilvestre onemijikelo elishumi elinambini, iququzelelwe yinkampani yabathelekisi ekuthiwa yiTewo Boxing Promotions. UTyirha, 22, uya emlweni wangempelaveki ekhuthazekile emva kokubetha indoda elushica ukuthiwa nguEsneth Domingo kwinyanga kaCanzibe kulo nyaka usongwayo.

Embalini yakhe njengembethimanqindi, uTyhirha uphumelele imilo esixhenxe wabethwa kanye kuphela. Nakubeni inani lamadoda awabeke phantsi uTyirha lisephantsi – kodwa yena unalo inqindi elinamandla futhi eliyibeka indoda phantsi ingondlalelwanga. Ingaba uza kumwisa uSilvestre? Akukho bani owaziyo, impendulo iya kuvela ngeCawe emlweni ojongwe ngamehlo abomvu ngabalandeli abathanda amanqindi eMonti. Akayiyo idyongo uSilvestre futhi uyakwazi ukulibetha ingqindi. Embalini yakhe emanqindini, uSilvestre uphumelele ishumi elinesixhenxe lonke lemilo, ubethwe kwemithandathu waze wadlala ntanganye kwemibini. Uyiphumelele yomibini imilo yakhe egqithileyo ngokufanayo noTyirha.

“Ndingatsho ngokuzithemba ukuba umlo ndiwulungele kakhulu. Siye sayijonga indlela alwa ngayo ngoba wonke umlo endiya kuwo mna ndiwuthatha njengobalulekileyo,” utshilo uTyirha. Nangona ethe uqinisekile ngokuzuza impumelelo ngempelaveki eMonti – kodwa khange afune ukuqiniseka ngokuwisa uSilvestre. “Ndiza kumbetha ndimoyise yena uSilvestre. Endifuna ukutsho kukuba umlo ndifuna ukhe uhamba kancinci ukuze abantu bakwazi ukonwabela imali yabo. Ndiyabacela abantu baye eholweni ngomla womlo ukuze babe ngamanqina xa ndibetha uSilvestre,” utshilo uNhlanhla ethetha noMdantsane FM kwiveki ephelileyo. Iliqela imilo eza kutshayelela umlo omkhulu ngeCawe.