UNonina unyukela kwelinye inqanaba

Bukiwe Anaconda noNina

Unyaka mtsha, bonke abantu bazimisele ukwenza izinto ezintsha. Kunjalo nakuBukiwe ‘Anaconda’ Nonina – intshatsheli yeBantam weight izihlandlo ezihlanu.

Le nzalelwane yelali yakuMangci, eDutywa, ikhuthazekile emva konyaka ophelileyo obemhle kakhulu kuyo kwaye izimisele ukwenza ngcono ngakumbi kulo unyaka.

UNonina wabetha uSimangele Hadebe kumlo owawunzima eKing Hintsa College (Dutywa) kunyaka ophelileyo, watsho wayimbethi manqindi yokuqala yasetyhini eMzantsi Afrika ekhusele intshinga yeBantam weight kahlanu.

Le ntokazi, 25, engenamzimba ilidlala ngokuzimisela inqindi futhi isoloko inxanelwe impumelelo. Impumelelo ayifumeneyo * -Anaconda emanqindini kungenxa yokuzimisela nobukrelekrele bomqeqeshi wakhe.

Kumsitho wokuwonga iimbethi manqindi kutshanje eThekwini, uNonina ufumene iwonga lembethi manqindi yonyaka kwicandelo labasetyhini. Yinto enkulu leyo kwimbethi manqindi yasezilalini esafuna ukugqugqisa ihlabathi.

“Ndivuye kakhulu xa ndinikwa iwonga – kodwa yinto ebendiyilindele. Ndisebenze kakuhle kunyaka ophelileyo. Lo nto iyandikuthaza kakhulu,” utshilo uNonina.

Ngoku * -Anaconda uyaphekwa enkampini – apho alungiselela khona umlo olandelayo nembethi manqindi yaphesheya egama lingu-Alicia. Lo mlo kulindeleke udlalelwe eKapa kwinyanga ezayo. “Yimbethi manqindi endingenalo ulwazi ngayo le ndizakulwa nayo – kodwa kuthiwa inamava. Ndizimisele ukuqhuba kakuhle kodwa.

Ebuzwa ngeyona nto ayifunayo ngoku emanqindini, uphendule ngolu hlobo: “Ukuba ndingafumana ibhanti leWBF neWBC, ndingazazi ukuba ndikufumene konke endikunqwenelayo emanqindini,” uvale ngalo mazwi uNonina.