UNtshumayelo uzimisele ukubuyela ngamandla ebholeni

Thandani Ntshumayelo of Orlando Pirates during the Absa Premiership match between Orlando Pirates and Ajax Cape Town on 03 February 2016 at Orlando Stadium Pic Sydney Mahlangu/ BackpagePix

Emva kokungadlali
ibhola ekhatywayo iminyaka emibini yonke, ngoku uThandani Ntshumayelo yindoda
ekhululekileyo futhi uzimisele ukubuyela ebholeni. UNtshumayelo wagxizwa
ngesigwebo seminyaka emine engayidlali ibhola ekhatywayo emva kokuba wafunyanwa
esebenzise isiyobini ngo-2016 engumdlali we-Orlando Pirates. Amagqwetha wakhe
aye afaka isicelo sesibheno ngelizama ukufumana isigqibo esahlukileyo kwesiya
seminyaka emine. Ngethamsanqa, akwazile ukuyenza lo nto ekuqaleni kwale veki.  

UBibo, 28,
ebengavumelekanga ukudlala ibhola nakweliphi na inqanaba kuyo yomibini le
minyaka mibini idlulileyo emva kokuvalwa yiSouth African Institute for Drug
Free Sport. Njengokuba ezimisele ukubuyela ngamandla ebholeni, uza kujamelana
nomnqantsa wokukhangela iqela anokulidlalela ngoba kunganzima ngoku ukubuyela
kwiPirates awayeyidlalela ngaphambili. Igqwetha lakhe, uMpho Sethaba, uxelele
amajelo endaba okokuba baye babhena ngoba bebenenkolo ethi isigwebo
ebesimfanele uNtshumayelo yiminyaka emibini.

Izolo
uNtshumayelo ushiye umyalezo kwikhasi lonxibelelwano, uTwitter, apho abulele
khona inkxaso ayinikwe ngabantu baseMzantsi Afrika ngeentsuku zobunzima.
“Enkosi kakhulu bantu baseSouth Africa
ngokundinika inkxaso yenu. Into ebalulekileyo kum ngoku kukuvuselela ikhono lam
lokudlala ibhola kwakhona ukuze ndikwazi ukukhathalela usapho lwam,” utshilo uNtshumayelo.

Nakubeni
engumdlali onesakhono esingummangaliso – kodwa udinga ithuba elide ezilolonga
phambi kokubuyela kwibhola ekumgangatho ophezulu.