UPeter De Villiers ufuna ubumbano kwi-Eastern Province

Iindaba zokuchongwa kukaPeter De Villiers njengomqeqeshi we-Eastern Province Elephants zamkelwe ngovuyo emva kwesibhengezo esenziwe yintloko ye-Eastern Province Rugby Union (EPRU), uAndre Rademan. Kukhethwe uDe Villiers emva kodliwanondlebe olwenziwe kwiveki ephelileyo akhuphisene kulo noRicardo Loubsher, uDeon Kayser, uJonathan Mokuena noKevin Musikanth. Umboxo uyadlalwa futhi uyathandwa eMpuma Koloni – kodwa ukwisimo esibi ngenxa yolawulo oluhesheheshe.

Lo unyaka ube mbi kakhulu embhoxweni weli phondo emva kokubhangiswa kweSouthern Kings ebidlala kwiPRO14 ngenxa yokushokoxeka kwenkxasomali okudalwe yikhorona kwihlabathi lonke. Nangona kunjalo, eMpuma Koloni akukho kushokoxeka kwabadlali abaziphiwo nabafuna ukudlala umbhoxo. Into engekhoyo liqela elikwinqanaba eliphezulu nolawulo olungenachaphaza. Umbuzo osezingqondweni zabantu: Angawuhlangula na uDe Villiers umbhoxo weMpuma Koloni edume ngokuvelisa abadlali abaphezulu?

Akukho bani owaziyo – kodwa akuthandabuzeki, uDe Villiers ngumqeqeshi onesakhono sokuqeqesha, oneliso lokubona italente futhi unamava emva kokuqeqesha neSpringbok. Uvakalise ithemba uMongameli we-EPRU entethweni yakhe nonoondaba kwiveki ephelileyo. “Kunyanzelekile siqale phantsi ukwakha umbhoxo waseMpuma Koloni. Indlela esiza kuyihamba inde kakhulu – kodwa kunyanzelekile siwuvuselele umbhoxo waseMpuma Koloni,” utshilo uRademan koonondaba.

Into yokuqala ekufuneka yenziwe nguDe Villiers kukuqinisekisa okokuba iEastern Cape Elephants ziyangena kwiCurrie Cup. “Umsebenzi uza kuba nzima – kodwa ukuba sisebenzisana sonke, siza kuyenza into esiyifunayo. Ndizimisele ukusebenza ngokuzimisela ukuze iinjongo zethu ziphumelele. Injongo yethu ibalulilekile futhi icacile: sifuna iEastern Province ibe liqela elikhulu embhoxweni welizwe. Xa ebizwa amagama embhoxweni, nelethu kufuneka libizwe. Kuhle kum ukubuyela emdlalweni wombhoxo kwaye ndizimisele ukuyiphakamisa iNelson Mandela Bay,” utshilo uDe Villiers.