USanele Nohamba uncedwe kukukhula ekhayeni elithanda umbhoxo

Emva kokuba uMzantsi Afrika ugqugqise lonke ihlabathi kwitumente yombhoxo ebibanjelwe eFrance kwiinyanga ezigqithileyo, kulindeleke ukuba kubekho abadlali abatsha abangenayo ngoba kukho abadala abaza kuchithwa.

Oku kwangqinwa nguRasie Erasmus ekulindeleke ukuba athathe intambo njengomqeqeshi weSpringbok emva kokuhamba kukaJacques Nienaber. Phakathi kwabadlali abankqonkqozayo kwiqela lesizwe lombhoxo nguSanele Nohamba odlalela iLions.

Sele enethuba elide ezibonakalisa kwiqela lesizwe labasedyongo. Njengomdlali olungayo kwiindawo ezimbini: isikram hafu neflayi hafu – lo nto imnika ithuba lokubonwa ngabaqeqeshi beqela lesizwe. Okuncomekayo ngaye kukuba ubukho bakhe kwiLions kwenze umahluko obonakalayo.

Njengamanye amadoda aziwayo embhoxweni, uNohamba ngumdlali oveliswe eMpuma Koloni kwindawo yaseDikeni. Kucingeleka kukuba nguye oza kuthatha indawo kaFaf okanyePollard.

Bobabini abo ngabadlali bombhoxo abazibonakalisileyo embhoxweni wehlabathi. Kudliwanondlebe elenze kutshanje, uNohamba uthe angathanda ukudlala nokuba yeyiphi indawo kwiSpringbok. “Mna andikhathali nokuba ndidlaliswe eyiphi indawo.

Ndaphetha ndidlala umbhoxo ngoba ndakhulela emzini owuthanda kakhulu kwaye ndinethemba lokuba ndiza kumela uMzantsi Afrika ngenye imini,” utshilo uNohamba kwiphephandaba lombhoxo.

“Ukuba kungenzeka ndibizwe kwiqela lesizwe, ndingavuya kakhulu. Akukhathaliseki nokuba ndisiskram hafu okanye iflayihafu. Ukumela ilizwe yinto enkulu kakhulu kum ngoba liphupha lam elo,” utshilo uNohamba ovumileyo ukuba ukukhabela iipali njengoPollard yinto anethuba elide eyenza.

“Ndikhe ndangumdlali okhabayo ndikwasiso neskram hafu. Umdlali endimthandayo ngumdlali ofana noMorgan Parra waseFrance, Ngoyena mdlali endikhe ndambukela futhi okhabele iipali esisicram hafu,” utshilo uNohamba.