USerena noVenus badibana etshatshalazeni ngoMgqibelo!

USerena noVenus Williams bazakudlala bobani ngomgqibelo. Umfanekiso: AFP