USidziya uthi iimbaleki aziyinikwa inkxaso

Ekunxele uThulani Sidziya ekunye neembaleki aziqeqesha kwiZwelonke Athletic Club umfanekiso: Anele Raziya

UThulani Sidziya unephupha lokubona iimbaleki zasezilalini zibaleka kwimidyarho yeembaleki emikhulu.

OkaSidziya wazalelwa kwilali yaseMboya kwidolophu yakuGatyane. Waqala ukubaleka ngo2006. Kunyaka ophelileyo usungule iqela leembaleki ekuthiwa yiZwelonke Athletic Club angumqeqeshi kuyo ngoku.

USidziya oncedisa iimbaleki eWalter Sisulu University (eGcuwa). Kwincoko yakhe neli phephandaba, uthe injongo yakhe kukuqinisekisa okokuba uvelisa iimbaleki ezisemgangathweni ophezulu ezilalini.

“Isizathu esabangela ndisungule iqela leembaleki ndilibhalise naphantsi kweAthletic Transkei, kungokuba ndandifuna abantwana abafana noYanga Malusi nabanye bafumane amathuba awandiphosayo mna,” utshilo uSidziya.

Nangona uThulani, 35, esithi waphoswa ngamanye amathuba kodwa usenalo ithuba elihle lokukhuphisana noontanga bakhe.

Ekubhaliseni kwakhe iqela leembaleki, wayefuna ukuqinisekisa okokuba iimbaleki zakhe uzinika ithuba lokubaleka nakweminye imidyarho zifumane neelayisenisi zokubaleka.

Kodwa le ndedeba yakuGatyane ikhala ngokunqaba kwenkxaso kubo beziimbaleki. “Kwiindawo esikuzo, iimbaleki azithathelwa ngqalelo, kangangokuba kunzima nokufumana inkxaso.

Ezam iimbaleki ndizikhwelisa ngokwam xa ziyokubaleka,” utshilo uSidziya. Nakubeni kukho ubunzima, uSidziya uzimisele ukuqhubela phambili nokuphuhlisa abantwana abasakhulayo afuna ukwabelana nabo amava wakhe.

Kulo nyaka ngomhla wesibini kwinyanga yoMsintsi, uSidziya ubuye nodumo eMonti emva kokuphumelela umgama oyi42 khilomitha (42km) emdyarhweni obuphantsi kweBorder Athletics.

USidziya ungomnye weembaleki eMpuma Koloni ezithathe inxaxheba kwimidyarho efana neHarry Gwala Marathon, iLegends Marathon, iAspen Marathon neHeroes Marathon.

Njengokuba ekwalipolisa, uzenzele imbali ngokuqhuba kakuhle kwimidyarho emininzi yeli candelo.

Kule minyaka elishumi elinesithathu elipolisa, sele efumene iimbasa ezininzi ngenxa yokubaleka. USidziya uphakathi kweembaleki zaseWalter Sisulu ezibuye nembasa yeBronze emdyarhweni obuseMpumalanga kutshanje.