USivenathi “Special One” Nontshinga uyokuzingela intshinga eMexico!

“Lifikile ixesha lokuna ndifumane intshinga yehlabathi,” utshilo uSivenathi “Special One” Nontshinga kutshanje phambi kokuntingela phesheya kolwandle. UNontshinga, 23, ugaleleke kwelaseMexico ekuqaleni kwale veki – apho aza kudibana noHector Flores emlweni wentshinga engenamntu (IBF junior flayweight) ojongwe ngamehlo abomvu ngabalandeli bamanqindi, ngakumbi eMzantsi Afrika. Le yiveki ebalule kakhulu kuSpecial One emva kwesithuba esisondele eminyakeni emibini engadlali. Kokokuqala uNontshinga esilwela intshinga yehlabathi – kodwa ubathembisile abalandeli bakhe ngelithi uyokuthatha impumelelo eMexico. “Nditsha ziintambo, umlo ndiwulungele kakhulu. Into eshiyekileyo ngoku kukuya (eMexico) ndiyokuthatha intshinga,” utshilo uNontshinga kwiBoxing Talk kutshanje.

Phambi kokuhamba kwakhe eMzantsi Afrika, uNontshinga uchithe ixesha esitalini somqeqeshi owaziwayo, uColin Nathan, obempheka emophula elungiselela umlo ongomso (Lwesihlanu). Ukuthethelele ukungalwi kwakhe ixesha elide uNontshinga ngelithi zizinto ezenzekayo emanqindini – kodwa okubalulekileyo ebengafuni ukuthatha nokuba ngubani. “Kuye kwanyanzeleka ukuba ndibe nomnde ngoba ndiyazi ukuba kungenzeka nokuba yintoni emanqindini. Ndiyavuya ngoku ngoba ide yafika imini ebendiyilindile,” utshilo uNontshinga. UFlores, 29, ugqibele ukulwa kwinyanga kaTshazimpuzi kwaye waphumelele ngamanqaku.

Lo nto kufanele imxhalabise uNontshinga ogqibele kudala ukukhwela eqongeni. Imbethimanqindi yaseMonti ithe inethuba elide imbukela uFlores kwaye indlela ezilungiselele ngayo iyinika ithemba lokubuyela eMzantsi Afrika iyintshatsheli. “Ndaqala ukumbukela kunyaka ophelileyo ngoba ndakrokrela ukuba angadibana nam. Umlo uza kuba mnandi ngoba sendiyimbethimanqindi eqinileyo ngoku. Lifikile ixesha lokuba ndibe yintshatsheli yehlabathi. Ndifuna ukukhwela eqongeni ndiqinisekile ukuba ndibuya nayo intshinga,” utshilo uNontshinga. Inkampani yabathelekisi, iRumble Africa Promotions, ithe inethemba lokuba uNontshinga uza kubuya exwaye intshinga.