USmit uthi akukho ngxaki yezimali kwiiSharks

Ingqonyela yeeSharks uJohn Smit uphendule kwimbalelwano ebibhalwe ngowayekade eyingqonyela kweli qela uBrian van Zyl, nebibuzisa ngesimo sezimali kweli qela.

Le mbalelwano nepapashwe kwiveki ephelileyo ibichaza ukuba lo mbutho wombhoxo ufikelele kwimeko ebuthathaka phantsi kolawulo lukaSmit. USmith uyaziphika iingxelo ezithi iiSharks zikwingxaki zezimali.

USmit uchaze nokuba kulo nyaka iiSharks zizakuqhuba kakuhle. Le ngqonyela iveze nento yokuba ukwenyuswa kwemivuzo yabadlali, ngenxa yokuba benqandwa ukuba bangayodlala kwamanye amazwe yiyo ekhokele kwimeko abame kuyo ngokwasezimalini.

Izolo uSmit uziphendulele esithi: “Sime kakuhle ngokwasezimalini.

Imivuzo yabadlali inyuke kakhulu kule minyaka idlulileyo xa besifuna ukugcina abadlali bangayi eYurophu naseJapan.”

“Nangona kunjalo, apha kwiiSharks sikwazile ukuzilawula kakuhle iindleko zethu,” utshilo uSmit.