UTemba Bavuma usecicini lokubuyela kwiBetway SA20 League

Temba Bavuma

Omnye wabadlali abaqhokrayo, uTemba Bavuma, kulindeleke ukuba adlalele iSunrisers Eastern Cape ethe gabhu emidlalweni yeBetway SA20 League. UBavuma unethuba elingaphaya kwenyanga engayidlali iqakamba. Wonzakala edlalela iqela lesizwe kwitumente yehlabathi ebise-India ekupheleni konyaka ka2023. Ukonzakala kwakhe kwanyanzela abaqeqeshi bakhe beqela lesizwe ukuba bamphumze kwimidlalo ebikwinyanga ephelileyo.

Njengokuba sekuqale isizini yesibini, kulindeleke ukuba uBavuma abonakale emidlalweni yeSunrisers yaseMpuma Koloni ezama ukukhusela indebe eyiphumelele kwisizini egqithileyo. Akemtshanga uBavuma emidlalweni yeBetway SA20 ngoba nakunyaka ophelileyo ebedlalela iSunrisers Eastern Cape.

Uza kudlala okokuqala ukusukela oko wagxekwa ngabantu abathile kwiqakamba emva kwetumente yehlabathi ngenxa yendlela awadlala ngayo nakubeni iProteas iqhube bhetele phantsi kwakhe xa kuthelekiswa neminyaka eyadlulayo.

“Sendiqalile ukubaleka ebaleni futhi akukho nto ebuhlungu endiyivayo emlenzeni wam. Okwam kukuqhubela phambili nokusebenza ngokuzimisela,” utshilo uBavuma. Nangona izinto zingamhambeli kakuhle uBavuma njengomdlali weqela lesizwe mvanje – kodwa kubhetele njengokuba kukho abaqeqeshi ababini, uShukri Conrad noRob Walter. Phambi kwetumente yehlabathi ebikunyaka ophelileyo, uBavuma ebengoyena mdlali weqakamba obalaseleyo kwiqela lesizwe.

Wazibonakalisa uMzantsi Afrika udibene namazwe aziwayo aquka iNgilane, India, Australia neWest Indies. Njengokuba eza kudlalela iqela laseMpuma Koloni, wazi kakuhle ukuba amehlo wabantu aza kubekwa kuye. “Kulindelwe lukhulu kwitumente nje ngale. Ndicinga ukuba ndizinzile ngokwasengqondweni.

“Okuhle kukuba ndilifumene ithuba lokuqubisana nezinto ebezindisokolisa. Kumnandi kum ukubuyela kwiSunrisers kwakhona,” utshilo uBavuma oncome uAdrian Birrel ngokuqinisekisa ukuba wonke umntu uziva kamnandi enkampini. Namhlanje iSunrisers idibana neDurban’s Super Giants ngentsimbi yokuqala eThekwini.