UTete unethemba lokulwa nendoda yaseChina

UMlandeli Tengimfene noZolani Tete, eBoardwalk eBhayiUmfanekiso: Isolezwe

Ngaphandle kwamathandubuzo, ngoku uZolani Tete yeyona mbethi manqindi engutshotshentla eMzantsi Afrika. Ukufumana kwakhe iwonga lembethi manqindi yonyaka (Boxer of the year) kuyicacise gca lo nto.

Le ntshatsheli yeWorld Boxing Organisation (WBO) ichongwe njengeyona mbethi manqindi ebalaseleyo ku-2017 kumsitho wokuwonga iimbethi manqindi eBoardwalk, eBhayi, kwiveki ephelileyo.

Ubetha oompetha benqindi abafana noThulani Mbenge noFuzile Azinga kwiwonga leBoxer of the year.

Khange kuphelele apho ngoba kwangolwa suku lunye, uTete unikwe iwonga elikhethekileyo (Special award) ngumphathiswa weZemidlalo eMpuma Koloni, uPemmy Majodina.

UTete ufumene onke amawonga abalulekileyo kufanelekile emva kokufumana ibhanti lehlabathi kwimibutho eyahlukeneyo. Kanti kunyaka ophelileyo, le nzalelwane yaseMdantsane, izenzele igama ngokubetha uSiboniso Gonya kwimizuzwana elishumi elinanye kumlo owawuseBelfatsi kumantla weYurophu.

“Le ibiyimini yam, ndiyazivuyela iimbasa endizifumeneyo. Khange ndikholelwe xa ndifumana iimbasa ezimbini ngoba iimbethi manqindi ebendikhuphisana nazo bezizinikele. Khange ndicinge ukuba ndakuyiphumelela le mbasa. Nangona ndisazi ukuba ndingumntu osebenza ngokuzimisela ndikwamela uMzantsi Afrika kwangaxeshanye – kodwa nezinye iimbethi manqindi zisebenza ngokuzimisela,” utshilo uTete.

UTete uphantsi kweliso likagqirha – kodwa uthi unethemba lokululama msinyane ngoba kukho imilo ayigxeleshileyo kulo nyaka nangona esoyikwa nje ziimbethi manqindi ezininzi.

“Ndiyalulama noko ekonzakaleni. Ndiqalile ukuziqeqesha kwiveki ephelileyo; kule veki ndinethemba lokuva iziphumo zovavanyo kugqirha. Ndicinga ukuba kwiveki ezayo ndakube ndiqhathula.

“Sijonge imilo emikhulu apha ku-2018 ngoba uZolani uzimisele ukudibanisa mabhanti wakhe. Kudala ndikhala ngayo lo nto. Iintshatsheli ziyandibaleka – kodwa ndinalo ithemba kulo unyaka lokuba zawude zime. Ndicinga ukuba iyakuba khona indoda eyakuthi yiza Zolani nokuba uzakundibetha. Omnye umlo esiwujongileyo uphakathi kwam nendoda yaseChina,” utshilo uTete.