UYanga Sigqibo ufuna intshinga yehlabathi

Unephupha lokuba yintshatsheli yehlabathi uYanga Sigqibo.

OkaSigqibo uza kujijisana ngewonga lembethimanqindi ebalaseleyo ngo2018 noAzinga Fuzile, uKevin Lerena, uThulani Mbenge noRonald Malindi – emsithweni wamawonga eSandton Convention Centre, eGoli, ngokuhlwa kwangomso.

Wothusiwe ke kambe uSigqibo kukuchongwa kwakhe. “Mandiyithethe inyaniso; kundothusile ukuba yenye yeembethimanqindi ezichongelwe ukufumana iwonga lembethimanqindi ebalaseleyo yonyaka ophelileyo. Ukuba uyaqwalasela, zikudidi oluphezulu zonke iimbethimanqindi endikhuphisana nazo. Kuyandivuyisa futhi kuyandikhuthaza ukuba ngomnye ochongiweyo,” utshilo uSigqibo.

Ukholelwa kwelokuba ukulwa imilo neembethimanqindi ezikudidi oluphezulu kuko okubangele achongwe.

“Ibinzima futhi ikudidi oluphezulu imilo endiyilwileyo kunyaka ophelileyo. Into endiyibulelayo kukuba yonke lo nto indibeke endaweni entle. Indisondezele ithuba lokulwela intshinga yehlabathi,” utshilo.

Ethetha neli phephandaba, uSigqibo, 27, uthe elona phupha lakhe kule minyaka mibini ezayo kukulwela intshinga yehlabathi.

“Ukuba uyaqaphela, ngoku ndinethuba elihle lokulwela intshinga yehlabathi kwiWBO, i-IBF nakwiWBC. Iphupha lam kukuba ndilwele enye yezo ntshinga msinyane,” utshilo uSigqibo.

Umanejala kaSigqibo, uMnu. Lonwabo Witbooi, naye uthi kumothusile ukuva igama lakhe kwabachongiweyo koomanejala ababalaseleyo ngo2018.

“Ndinonyaka ndingumanejala. Ndothuke kakhulu ndakuva ukuba ndingomnye wabachongiweyo. Iyandivuyisa lo nto ngoba ithetha ukuthi abantu bayawubona umsebenzi endiwenzayo. Ukusebenza ngokuzimisela nokuzamela iimbethimanqindi imilo ezisa phambili zezona zinto ezilincedayo iqela lam,” utshilo uWitbooi. Ufuna ukubona uSiphamandla Baleni esilwa noSimphiwe Konco kwintshinga yehlabathi.