Uyaphasalaka umbutho olawula umbhoxo

Umbutho olawula umbhoxo, iSouth African Rugby Union (Saru), uyaphasalaka emva kokuntyumpantyumpeka kwiingxaki zemali.

Ingxelo ithi amaqela aphezulu ombhoxo akanayo imali eyoneleyo yokumelana nenali elikhulu labadlali abadlala umbhoxo kweli lizwe.

Umongameli weSaru, uMark Alexander, uyivumile ingxaki umbhoxo ojamelene nawo kutshanje.

“Amaqela amakhulu anayo imali, ingxaki ikumaqela amancinane ngoba axhomekeke kwimidlalo ayifumana kwiSuper Rugby nakwiPRO 14.

Uxanduva lwethu kukuzama ukuncedisana namaqela amancinane ukuze angafi. Asikwazi ukumelana nenali labadlali esinalo kwicala lezimali,” utshilo uAlexander.