UZolani Tete uphumile kwiWorld Boxing Super Series!

Imbethi-manqindi yaseMzantsi Afrika, uZolani Tete, uphumile kwiWorld Super Series ngenxa yokonzakala. Umfanekiso: ANA

Ithemba likaZolani Tete lokuphumelela eyona tumente enkulu yamanqindi ekuthiwa yiWorld Boxing Super Series
litshabalele ngenxa yokunzakala kusele iintsuku ezimbalwa phambi komlo. Le
mbethi-manqindi yaseMzantsi Afrika eneminyaka engamashumi amathathu
bekulindeleke ukuba ingquzulane noNonito Donaire ngentseni yangeCawa, eMelika.
Umanejala kaTete, uMnu. Mlandeli Thengimfene, uthe
ukonzakala kwegxalaba likaTete kuko okubangele bagqibe kwelokuba bangaqhubeli
phambili nomlo.

“UZolani [Tete] usixelele ngoMvulo ukuba zikhona iintlungu
azivayo egxalabeni. Lo nto usixelele emva kokugqiba kwethu ukuzilolonga. Sithe
makayolala ukuze sijonge ukuba iza kuhamba iphelelephi na lo nto. NgoLwesibini,
emva kokuzilolonga, uphinde wathi isavaka. Siye sagqiba kwelokuba sibonane
nogqirha. Ugqirha uthe masithi nqumama ngokuzilolonga into engaphezu kweentsuku
ezintathu. Sithe masimkhuphe (kwiWorld Super Series) ngoba bekuza kubanzima
ukungazilolongi kule veki yomlo. Sikhethe ukuyincama imali leyo,” utshilo
uTengimfene.

Umgaqosiseko weWBSS uthi umlo awumiswa kukonzakala
kwembethi-manqindi enye. UDonaire ufunelwe igatyana laseMelika, uStephon Young.
Imbethi-manqindi ephumelele iWorld Super Series kulindeleke ifumane intywenka
yemali eqikelelwa kwikhulu lezigidi zerandi.