Uzuze iwonga elikhulu umqeqeshi wombhoxo

Uthiwe jize ngewonga lokuba ngoyena obalaseleyo ngokwakha ulutsha ekuhlaleni umqeqeshi wombhoxo osakhasayo uXhanti Msauli.

Le ndedeba yenye yabantu abaphume bencumile kumsitho wokuwongwa weManyano Youth Development Drive obubanjelwe eMdantsane ngoMgqibelo odlulileyo. UMsauli ukholelwa kwelokuba ukunceda ulutsha lubizo lwakhe.

“Ndikholelwa kwelokuba ukuhlangula ulutsha lubizo lwam. Ndichitha ixesha elininzi ndiqeqesha ulutsha lweelokishi ngaphandle komvuzo,” utshilo uMsauli.

OkaMsauli wasungula iXhanti Msauli Foundation aqeqesha kuyo abadlali bombhoxo abasakhasayo abasuka kwiindawo ezahlukeneyo.

Amaqela wakhe aqala kubadlali abaneminyaka engaphantsi kweshumi elinesithathu uyokuthi xhaxhe kwabaneshumi elinesibhozo leminyaka.

Le ndedeba ithi belingasoze lifezekiseke iphupha layo ngaphandle kwenkxaso yosapho lwayo.

“Ndasungula umbutho wesisa kuba ndifuna ukunceda ulutsha ukuze lungatshabalali ziziyobisi nezinye izinto. Awululanga lo msebenzi ndiwenzayo ngokuba ndingutata wosapho. Ndikholelwa ukuba ngaphandle kwenkxaso yosapho lwam belingasoze liphumelele iphupha lam,” utshilo uMsauli.

OkaMsauli uphawule nangeengxaki ajongene nazo kwiqela lakhe.

“Kunzima ukwenza izinto ezininzi ngenxa yokunqongophala kwemali. Ndicela ukuhlaba ikhwelo koosomashishini ukuba bawaxhase amaphulo anje ngoba aluncedo ekuhlaleni,” utshilo uMsauli. Unobhala weManyano Youth Development, uAyanda Malgas, uthi uchwayitile ngendlela owenzeke ngayo umsitho.

“Ibikokwesibini sisingatha lo msitho. Ndikholisekile yindlela owenzeke ngayo. Siyavuyisana nabo bonke abaphumeleleyo,” utshilo uMalgas.

Abanye abaphumelele amawonga nguLindile Gaba eyona mbethi ibalaseleyo. UYanelisa Matshanga uphumelele iwonga lokuba ngumdlali obalaseleyo kwibhola yomnyazi.

Kwibhola ekhatywayo nguOngeziwe Cekwana. UMasilakhe Jeke umke newonga lokubalasela embhoxweni.