Yenze imbali kwakhona kwiqakamba iSunrisers Eastern Cape!

iSunrisers Eastern Cape ziintshatsheli zeBetway SA20 League kwakhona.

Esinye isiqendu seBetway SA20 League ebesitaka iintlantsi sivalwe ngokusesikweni ngempelaveki. Iintshatsheli zonyaka ophelileyo, iSunrisers Eastern Cape, zibhale iincwadi zeqakamba kwakhona ngethuba zithatha indebe yeSA20 League okwesibini amatyeli elandelelana. Okuyenza ibe nencasa impumelelo yeqela leqakamba laseMpuma Koloni kukuba isiqalo salo kulo nyaka besingesihlanga – kodwa lakwazi ukulungisa iimpazamo nokuphumelela kwisizini ebilushica ngaphezulu kweyonyaka ogqithileyo.

Iintshatsheli ziphakamise indebe kwakhona emva kokuba zibethe iDurban Super Giants ngemitsi engamashumi asibhozo anethoba emdlalweni wamagqibelakankqoyi obubanjelwe eNewlands Stadium emalanga ngoMgqibelo odlulileyo. Abadlali ababini, uTom Abell (55) noTristan Stubbs (56), benze intlanganisela yemitsi eqabele ngaphaya kwekhulu bencediswa ngamadoda amakhulu aquka uAiden Markram noJrodan Hermann enike iSunrisers Eastern Cape imitsi iyonke engamakhulu amabini anesine (204) kuwe oothinti amathathu.

Izamile iDuban’s Super Giants ukulwa isebenzisa uKeshav Maharaji odume ngokujula ibhola yeqakamba – kodwa ngelishwa layo, ifike iqela laseMpuma Koloni lixhobe lifohlele ngamadoda afana noMarkram owenze ezibukwayo encedisana noStubbs. Noxa bekunzima ukuqubisana neentshatsheli ezikhusela indebe – kodwa iqela laKwaZulu-Natal khange liyeke ukuzama. UWiaan Mulder ukhe wazama ukuphemba umlilo oye wacinywa ngu-Ottniel Baartman xa kunye uqala ukuxaka.

Iintliziyo zabadlali beDurban Super Giants zingabuhlungu ngenxa yokohluthwa intlaka emlonye. Bayiqale kakuhle isizini futhi behleli phezulu ngethuba iSunrisers ibisakhangela impumelelo yokuqala emva kwemidlalo yokuqala emithathu. Bakuxoliswa ngabadlali abathathu abathe bazithaphulela kumawonga aphambili. UHeinrich Klaasen weDurban Super Giants ufumene elona wonga elibalulekileyo lomdlali wonyaka nelinye lesibini. Kanti yona iSunrisers Eastern Cape izithathele indebe enkulu.