‘Yeyona ndawo indixhasayo iLimpopo’ – Nonina

UBukiwe Nonina waseDutywa kwiphondo laseMpuma Koloni wenze ezibukwayo eKapa ngethuba ebetha imbethi-manqindi yaseGermany,* -Alesia Graf

UBukiwe “Anaconda” Nonina unombulelo omkhulu kwiphondo laseLimpopo ngenxa yenkxaso emnike yona kwikhono lakhe lamanqindi.

Le mbethi-manqindi ikuthethe oku ngethuba incokola neli phephandaba emva kokuphumelela umlo obalulekileyo kwiveki ephelileyo eKapa.

“Ndibulela kakhulu iphondo laseLimpopo, yeyona ndawo endixhasayo. Ndikule ndawo nje kungenxa yayo, yeyona ndawo indixhasayo,” utshilo uNonina.

UNonina uyimbethi manqindi ezalelwe eDutywa kweli phondo leMpuma Koloni – kodwa ngenxa yokuzingela amadlelo aluhlaza, kwanyanzeleka ukuba afudukele eLimpopo ngo’2013 – apho asezandleni eziqeqeshiweyo zika-Immanuel Mutavhatsindi.

Le ntokazi ithele thsuphe eli phephandaba ukuba iMpuma Koloni ayimxhasi, nangona engayifihli indawo azalelwe kuyo kwezi ndawo ahamba kuzo.

“Kuyaziwa ukuba kukhona umntu onjengam kodwa kuthe cwaka, nditsho namajelo eendaba aseMpuma Koloni,” utshilo * -Anaconda.

Le mbethi-manqindi yenze ezibukwayo eKhayelitsha, eKapa, apho ibethele khona * -Alesia Graf waseGermany kumlo wentshinga yeWorld Bantamweight Foundation.

Lo ngumlo ezingomba isifuba ngawo le ntokazi yelali yakuMangce. Phantsi kwegama lakhe, uNonina uphumelele izihlandlo ezilishumi elinanye, uphulukene nemilo emithathu qha.

“Ndonwabe kakhulu emva kokubetha uGraf ngoba unamava ngaphezulu kwam. Le mpumelelo yinto enkulu kakhulu le kum. Ndiye kula mlo ndizilungiselele kakuhle. Ngoku ndijonge umlo ozayo ekupheleni konyaka xa ndikhusela iintshinga yam,” utshilo uNonina.

Phambi kokuphela kuka’2016, uNonina wenza imbali ngokuthi akhusele intshinga yeBantamweight amatyeli amahlanu – into engazange yenziwa yimbethi manqindi yasetyhini eMzantsi Afrika.

Ekuqaleni kwalo nyaka, uphinde wachongwa njengembethi manqindi yonyaka kumsitho wamawonga obuseThekwini.

“SiliSebe sisebenzisa ne-structures kwezemidlalo, ezifana neeSport Federations. Ithi ke lento nayiphina imbethi manqindi okanye nawuphi umdlali kufuneke aziwe zezi-structures, ukuze azokuncedakala,” utshilo uAndile Nduna osisithethi kwisebe lezemidlalo.

pedro.mapelo@inl.co,za