Yintarhantarha yamabhaso kwiTsomo Race

Abaququzeleli bomdyarho weembaleki, iTsomo Race, abalali buhlayo ngenxa yamalungiselelo wesiqendu esibalaseleyo.

Ekuseni ngentsimbi yesibhozo ngoMgqibelo, iimbaleki zakuqala ukubaleka kwibhulorho ekuthiwa yiMtsheko ukuya edolophini yaseTsomo – apho ugqatso lakuqhina khona.

Imidyarho ekulindeleke iimbaleki zikhuphisane kuyo yi-21km, 10km ne-5km.

Umququzeleli weTsomo Race, uNkosikazi Nomakhwezi Manqaba, uxelele eli phephandaba okokuba njengokuba lo ingunyaka wesihlanu besingatha olu gqatso banethemba lokukhula kwalo nokufumana inkxaso kurhulumente wasekhaya nakwisebe lephondo elijongene nezemidlalo.

Nakubeni iTsomo Race isaqingqa nje – kodwa into entle ngayo kukuba ikwazile ukutsala iimbaleki ezaziwayo eziphuma kwiindawo ezifana naseTsomo, eMthatha, eKomani naseMonti.

Nakulo unyaka, kulindeleke iimbaleki zalapha eMpuma Koloni nangaphandle kwemida yayo. Iimbaleki eziphume phambili ziza kuzithaphulela kumabhaso amahle ezilungiselelwe wona.

Abaququzeleli bathi umntu waseTsomo obambe indawo yokuqala, emanenekazini nasemadodeni, uza kufunjathiswa iwaka lonke leerandi (R1000).

La matiletile yindlela yokukhuthaza uluntu lwaseTsomo nokuvuselela uthando lwemidlalo.

Isikolo esinabantwana abaninzi abathathe inxaxheba singahamba nemali engamawaka amahlanu eerandi (R5000).

“Ndiyazimema iimbaleki ezinako ukuba zize kwiTsomo Race. Kwiminyaka edlulileyo sikwazile ukuzisa iintshatsheli ezifana noLungile Gongqa, uMbongeni Ngxazozo, uLusapho April nabanye. Kudala sizama ukulimema isebe lezemidlalo kweli phondo; singabuvuyela ubukho balo. Ndiyabulela kubaxhasi bethu nakwikomiti endisebenzisana nayo kakhulu,” utshilo uManqaba.

Ukuququzelela imidyarho enomtsalane njengale akululanga – kodwa inkxaso evela kumaqumrhu afana neTele tele, iNeolife, Umnga Contractors, iELCB Information Services, iBoyanda Group necandelo lezemidlalo eChris Hani Municipality – yenza izinto zibe lula kubaququzeleli.