Zibethene iimbethimanqindi kwaNonjoli kwavela iintshatsheli!

Iimbethimanqindi kwitumente ebibanjelwe kwaNonjoli ngempelaveki.

Iphulo lophuhliso leMpucuko Sport Development lokuvelisa iintshatsheli ezintsha emdlalweni wamanqindi lithathe olunye unyawo. Oku kucace gca kwitumente yamakhwenkwe namantombazana ebisemgangathweni ophezulu kwaNonjoli ngempelaveki egqithileyo.

Iimbethimanqindi ezineminyaka elishumi elinesibhozo, eziqala ukungena kudidi oluphezulu, zinikwe ithuba elihle lokuvana amandla kwitumente ebiququzelelwe yiMpucuko Sport ephucula izakhona zabantwana abakhulayo emanqindini.

Ziliqela iimbethimanqindi ezithathe inxaxheba kwitumente yamanqindi ebibanjelwe kwaNonjoli eyayisaziwa ngeSomerset East ngaphambili. ULisolam Ndakrana ulwe no’Aviwe Duda, uYibanathi Magwa ulwe noNtsika January, uMasibulele Liwani udibene no’Ayabulela Mati – kanti yena uSimamkele Andries ulwe no’Asemahle Ndamase.

Le yindlela iMpucuko Sport ezama ngayo ukwenza umahluko kwicandelo lamanqindi kwiphondo leMpuma Koloni eliphala phambili kwicala lokuvelisa iintshatsheli zamanqindi.

Emva kwemilo eliqela ebibanjelwe kwaNonjoli, iziphumo zayo zimi ngolu hlobo: uNdamase ugoduke encumile emva kokuba ebethe uSimamkele. Naye uLiwani uziqhekezele uMati emlweni obungempelaveki egqithileyo.

Kweminye imilo, uMngxuma (Inganathi) wasePort Alfred ubethe uLukhanyiso Maci. USiphosethu yena ubethwe nguLikhona Mxhosana. Lo ngumsebenzi omhle owenziwa nguMnu. Ncedo Cecane owayeyintshatsheli ngeentsuku zakhe zobutsha. Uvakalise uchulumanco emva kwetumente.

“Injongo yethu kukuphuhlisa abadlali bamanqindi besebatsha apha eMpuma Koloni. Sisebenzela ukufika kwiindawo zonke ezingazange kwagqama amanqindi kuzo. Yonke lo nto siyenza sifuna ukuqinisekisa ukuba amanqindi ayamelwa emidlalweni ye’Olimpiki.

“Njengokuba singenaye umntu oza kuya kulo nyaka, lo nto ithi ukhona umsebenzi ekufuneka siwenze. Sizimisele ukugcina abantwana besemidlalweni ukuze bangasondeli kwiziyobisi. Konke oku sikwenza kuba sifuna iimbethimanqindi zethu zikwazi ukukhuphisana nezinye kwiitumente ezinkulu,” utshilo uCecane.