Zininzi iingxaki ezijongene nebhola yomnyazi!

Abaphathi bamaqela womnyazi bakhala ngeengxaki ezininzi emva kwetumente ebibanjelwe eBuffalo City Stadium Umfanekiso: Pedro Mapelo/ANA

Umasipala waseBuffalo City ebesingathe itumente ebizwa ngokuba yiSteve Vukile Tshwete Games kwiveki ephelileyo.

Phakathi kwemidlalo ethe yadlalwa iquka amanqindi, umbhoxo, ibhola ekhatywayo, intenetya, iVolleyball, ibhola yomnyazi neminye imidlalo eyahlukeneyo.

Abaqeqeshi bamaqela athathe inxaxheba kwibhola yomnyazi bathi zininzi iingxaki abajamelene nazo.

UProf. Chipeya, oqeqesha iBCMM, uthethe wenjenje: “Zininzi iingxaki ezijongene nebhola yomnyazi. Lo mdlalo awuthathwa njengeminye imidlalo efumana inkxaso koosomashishini nakoonondaba. Lo nto isenzela ubunzima kakhulu thina baqeqeshi.”

Yena umqeqeshi weNelson Mandela Metro, uMudi Mungenga uthe: “Kunzima ukudibanisa iqela ngokuba inxalenye yabadlali bethu ihlala ezilokishini. Awekho amabala ebhola yomnyazi kwiindawo abahlala kuzo.”

Iqela eliphumeleleyo yiBuffalo City Metro ibethe iNMMB ngo’15-7. UChipeya ukholelwa kwelokuba ukuzinikela kwabadlali bakhe kuko okubasebenzeleyo.

“Ubunzima umdlalo. Inobuzaza kakhulu iNMMB kodwa ukuzinikela kwabadlali bam kuko okubangele siphumelele umdlalo.” Nangona ibethiwe iNMMB, umqeqeshi wayo, uMudi Mungenga, uthi imxolisile indlela abadlale ngayo abadlali bakhe.

“Sibethwe liqela elinobuzaza kakhulu. Andibakhaleli abadlali bam, badlale kakuhle kakhulu kule tumente,” utshilo uMungenga emva komdlalo.

Iqela elibambe indawo yokuqala yi-O.R. Tambo emva kokuqokelela iimbasa ezingamashumi asixhenxe anesibini.

Iintshatsheli ezikhuselayo, IBCMM, ibambe indawo yesibini; iqokelele iimbasa ezingamashumi amathathu kwaze kwalandela iNMMB. Igosa leSebe lezeMidlalo, uBafundi Makubalo, ulincomile igalelo lemidlalo.

“Inefuthe elihle kakhulu le tumente (Steve Vukile Tshwete Games) kwimidlalo yephondo. Ndifuna ukuhlaba ikhwelo ebazalini ngelithi mabakhulule abantwana baye emidlalweni,” utshilo uMakubalo.