Zishiyene kwanzima iimbaleki eQonce!

UMphathiswa uPemmy Majodina neembaleki ezithathe inxaxheba kugqatso lokukhumbula umhla wamalungelo oluntu nonyaka wamashumi amane ebhubhile uSteve Bantu Biko, eVictoria Ground, eQonce. Umfanekiso: DSRAC E.C

Iimbaleki ezingaphaya
kwamakhulu amathathu eziphuma kulo lonke iphondo leMpuma Koloni ziphume ngobunzi
bazo ukuya kugqatso [umdyarho weembaleki] ezikhuphisene kulo ngokuyimpumelelo.
Olu gqatso bekukhumbulwa ngalo umhla wamalungelo oluntu kwilizwe loMzantsi
Afrika kweli phondo. Lo mnyhadala obuququzelelwe lisebe leZemidlalo, uLonwabo
noBugcisa ububanjelwe eVictoria Grounds cebu kuhle kwidolophu yaseQonce ekuseni
namhlanje. Kolu suku lubaluleke kangaka eli sebe likhokelwa nguMphathiswa
uPemmy Majodina likhumbule iziganeko ezibini futhi ezibaluleke kakhulu kwimbali
yomntu omnyama eMzantsi Afrika ukusukela ngeentsuku zomzabalazo ukuza lokuzuzwa
kwenkululeko ngo’1994.

                                Image may contain: 1 person, standing and outdoor

Njengokuba kubhiyozelwe
usuku lwamalungelo olungomhla wamashumi amabini ananye kweYokwindla [21, March],
kwelinye icala kukwakhunjulwe notshotshentla kwezomzabalazo uSteve Bantu Biko –
owasweka kwiminyaka engamashumi amane eyadlulayo emva kokubulawa nguRhulumente
wobandlululo owawukhokelwa ngabantu abamhlophe. Umhla wamalungelo oluntu
wabekelwa bucala emva ko’94 ukuze kukhunjulwe isiganeko ekwabhubha kuso abantu
abamnyama abakumashumi amathandathu anethoba (69) bebulawa ngolunya ngamagosa omthetho
kaRhulumente wobandlululo.

Iimbaleki zeMpuma
Koloni zidele loo mozulu ebingashushwanga ncam zaya kukhuphiswano
obelunomtsalane kakhulu kwiimbaleki ezisafufuzayo nezo zindala. Phambi kokusuka
kwazo ezi iimbaleki eVictoria Grounds, umphathiswa uMajodina, uzikhaphe
ngamazwi wenkuthazo athi: “Xa ubaleka olu gqatso, uze ukhumbule uSteve Bantu
Biko owalwela thina sonke ukuze sibe namalungelo.”

                             Image may contain: one or more people, people standing, sky and outdoor

Iintombi
nabafana ababaleke olu gqatso batyhutyha-tyhutyhe ezo zitalato zedolophi
yaseQonce zade zayakufika entanjeni. Iziphulo zime ngolu hlobo:

 

Amanenekazi

      

 1. Siphokazi Nojoko (Motherwell)
 2. Andrea Ranger (Old Selbornians)
 3. Liyema Tele (Rising Stars)
 4. Ivy Gongqa (Nedbank)
 5. Zandile Rubushe (Rainbow
  United)

 

Amanenekazi amancinane

 

 1. Liyema Tele (Rising Stars)
 2. Natasha Magaga (Motherwel AC)
 3. Nomakhozi Ntliziyo (NMMU)

 

Amanenekazi aneminyaka eyi-35 nangaphezulu

 

 1. Xoliswa Bici (Hlazo Club)
 2. Modica Lahle (Moantsane)

 

Amanene

 

 1. Zuko Kupiso
 2. Lungile Gongqa
 3. Luthando Maxoko
 4. Luthando Hejana
 5. Bulelani Mgubo

 

Amanene asedyongo

 

 1. Sinalo Kani
 2. Siyabonga Mathukazi
 3. Aphiwe Sibuta

 

Amanene angaphezulu kwe-35

 

 1. Mcoseleli Luyaba
 2. Sivuyile Dlongwana
 3. Andile Stuli