Zivene amandl’ iimbethimanqindi ezisakhulayo eRhubusana!

Iimbethimanqindi ezisaze ngobuso ezweni zifumene ithuba elihle lokuziva amandla kwezinye ngempelaveki egqithileyo. Oku kwenzeke kwitumente yamanqindi ebiququzelwe yiMpucuko Sport Development kwilokishi yaseGompo, eMonti. Umqeqezeleli ophambili weMpucuko Sport uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba, bebambisene neGambling Board, babone kubalulekile ukuba babe nenkqubo yocweyo ekhethekileyo enjongo yayo ikukuphephisa iimbethimanqindi ezikhulayo ngobungozi beziyobisa nokuzinika amacebo okumelana nobomi obuzayo.

Yinkqubo eyenziwe kwizithili zonke lisebe leZemidlalo ebambisene nabo bakwicandelo lamanqindi eMpuma Koloni. Phakathi kwabantu abaxhobise abantwana ibinguMnu. uWelcome Ncitha owayeyintshatsheli ye-IBF kodwa ngoku osebenza kwi-Ofisi kasodolophu waseBuffalo City Metro. “Injongo yendibano ibikukulumkisa abantwana abadlala umdlalo wamanqindi ngobungozi bezinto ezifana notywala neziyobisi xa uyimbethimanqindi esakhulayo. Siwenza loo msebenzi sibambisene nesebe leZemidlalo noLiquor Gambling Board,” utshilo uMnu. Ncedo Cecane.

Emva kokuxhotyiswa kwazo iimbethimanqindi, ziye zakhwela eqongeni zadlala amanqindi eRhubusana College. Kwimilo eliqela ethe yonwatyelwa ngabantu ebebekhona, uBahle Mpofu ugoduke engaxolanga emva kokuba ebethwe ngu-Endinako Njwabane ngamanqaku. Yena uHlela Mehlokwane uzuze impumelelo ebalulekileyo emva kokuba ethe woyisa uNdlazi (Isiphile) ngamanqaku komnye umlo obunika umdla emva kwemini yangeCawe egqithileyo.

Bekunzima emlweni obuphakathi kukaLihle Herman obedibene noSimphiwe Base. Kodwa ekugqibeleni, uBase uye waphumelela ngongciphu wamanqaku. Komnye umlo obutaka iintlantsi, uAyathandwa Tom ubethwe nguMihlali Manya ngamanqaku. Yena uElomso Qakancu yintshatsheli emva kokuba ebethe uEmihle Golimpi. Emlweni wokugqibela wosuku, u-Inam Kekezwa uzibethele uEzile Ngcebeshe ngamanqaku. Kulindeleke ukuba kubekho itumente yeentshatsheli ekuthambekeni kwale nyanga yoKwinda eza kube ise’Orient Theatre.