Zizakukhamana kumsitho wamanqindi eBhayi

Umphathiswa weZemidlalo kazwelonke nowephondo uThulasi Nxesi noPemmy Majodina namagqala wamanqindi kumsitho wamawonga e-Orsna Hotel, eMonti, namhlanje. Umfanekiso: Pedro Mapelo

Abhengeziwe
amagama weembethi manqindi ezinethuba lokuphumelela amawonga kumsitho
ububanjelwe e-Osner Hotel, eMonti, ekuseni namhlanje. Lo msitho ohlakulela umhla
wesibini kwinyanga yesibini kulo nyaka eBoardwalk, eBhayi – apho kulindeleke
kubhengezwe khona amagama weembethi manqindi ezisebenze kakuhle kunyaka
ka-2017. Umphathiswa kazwelonke kweZemidlalo, uLonwabo neNkcubeko, uThulas
Nxesi, ugxa wakhe uPemmy Majodina nengqonyela yeBoxing SA uTsholofelo Lejaka zezinye
zeenkokeli ebezikhona xa kubhengezwa amagama eMonti. Eli lityeli lesibini
kusingathwa amawonga kazwelonke, njengokuba esiza eMpuma Koloni kulo nyaka –
kophelileyo ebebanjelwe eThekwini, KwaZulu-Natal.
Amawonga ohlulwa-hlulwe azizintlu ezilishumi elinesixhenxe. Ziimbethi manqindi,
abaqeqeshi nabathelekisi abazakuthi bazithaphulele kumawonga azakukhatshwa
yimali ephaya kwishumi elinesihlanu lamawaka erandi (R15 000) iwonga
ngalinye.

Ingqonyela
yeBoxing South Africa
ivule intetho yayo ngokucacisa indlela ethe yalandelwa ukusukela ekuqaleni
kwakunye nendlela abasokola ngayo abanikwe uxanduva lokukhetha abaqaqambileyo. “Namhlanje
sizakubhengeza amagama wabantu abachongiweyo abazakukhuphisana kumawonga
akwinyanga ezayo. Kumbulani ukuba inkqubo yokuphakanyiswa kwabantu abafanele la
wonga iqale kwisithuba seenyanga ezimbini ezidlulileyo. Saqala ngokunika uluntu
ithuba lokuzisa amagama wabantu abafanelwe ngamawonga – ngoku sinamadoda
amabini azakukhetha abantu abafanelwe ngamawonga,” utshilo uLejaka.

Umphathiswa
uMajodina uxelele inginginya yabantu abebezalise iholo ukuba wathatha isigqibo
sokuba umsithi wamawonga wamanqindi ubanjelwe eMpuma Koloni kulo nyaka. “Ayompazamo
ukusingatha lo msitho sileli phondo. Akukho mntu onokuphikisa ukuba iMpuma
Koloni yeyona ndawo enamandla emanqindini kungoku kufanelekile ukuzisa lo
msitho apha ngalo nyaka wokubhiyozela uTat’uRholihlahla Mandela ngoba ngowethu.
Siyabancoma abantu abaqeqeshela ezi mbethi manqindi kwiimeko ezinzima.
Namhlanje balapha bonke ngenxa yokuzimisela kwabo,” utshilo uMajodina.

Umphathiswe
uNxesi wazise ngokusesikweni ukuba umsitho uzakubanjelwa eBhayi ngomhla
wesibini kwinyanga ezayo watsho echaza ukuba lo msitho yeenye yeendlela
zokuqinisa nokukhuthaza abantu ababandakanyeka emanqindini. “Ukuze abantu
babeneengqondo eziphilileyo kufuneka bazibandakanye kwezemidlalo. Abantu
behlaselwa lula nje zizifo kule mihla kungenxa yokungazilolongi. Abaninzi kuni
babedlala ezikolweni ngooLwezithathu – ayisekho lo nto ngoku. Yiyo lo nto
abantwana bezibhaqa bethe le kwizinto ezigwenxa emva kwesikolo abantwana. Ukuba
singangena nzulu kwezemidlalo kwakhona, singabahlangula,” utshilo uNxesi.

Umphathiswa
uqhwabele izandla usomashishini wakwaNgumbela owathatha isigqibo sokuqala
itumente ezakuvelisa abadlali beqakamba ezilalini. “Into esiyibone ngeCawe
eyenziwa nguTata uNgumbela intle kakhulu. Wayiqala engajonganga kurhulumente.
Kungakuhle ukuba singanabantu abanje ngaye ngoba eziqalwa sithi siyonakaliswa,”
utshilo uNxesi.

Ukhuphiswaswano ngokwezintlu lume ngolu hlobo:

 


      Male Boxer of the Year: Zolani Tete, Thulani Mbenge, Azinga
Fuzile, Kevin Lerena

 1. Female Boxer of the Year: Prudends Mapule Ngubane, Bukiwe Nonina,
  Noni Tenge.
 2. Male Fight of the Year: Gideon Buthelezi vs Angel Aviles; Mpho
  Seforo vs Thabang Ramagole; Zolani Tete vs Arthur Villanuela
 3. Female Fight of the Year: Unathi Myekeni vs Asandiswa Nxokwana;
  Noni Tenge vs Prudends Mapule Ngubane; Simangele Hadebe vs Ellen Simwaka
 4. Male Prospect of the Year: Lunga Stemela, Sikho Nqothole, Ayanda
  Nkosi
 5. Female Prospect of the Year: Simangele Hadebe, Xoliswa Jonas, Bonita
  van Jaarsveld
 6. Matchmaker of the Year: Abbey Mnisi, Luyanda Kana, Rueben Rasoli
 7. Journalist of the Year: Christo Smith, Sthembiso Ngqezena, James
  Gradidge
 8. Female Ring Official of the Year: Sylvia Mokaila, Namhla Tyuluba, Pumeza
  Zinakile
 9. Male Ring Official of the Year: Ben Ncapai, Deon Dwarte, Lulama Mtya,
  Allen Matakane
 10. Most Promising Ring Official of the Year: Mandisi Mkile, Clifford
  Mbhelu, Sipho Ndongeni
 11. Knock-out of the Year: Lebogang Pilane vs Sihle Jelwana; Phila Mpontshane vs Lucky
  Monyebane; Lerato Dlamini vs Sinethemba Bam
 12. Trainer of the Year: Sea Smith, Colin Nathan, Alan Toweel, Monelisi Myekeni
 13. Promoter of the Year: Lebo Mahoko (Dream Team Promotions); Ayanda Matiti (Xaba
  Promotions & Events); Steve Kalakoda (Kalakoda Promotions)
 14. Most Promising Promoter of the Year: Sandile Xaka (Supreme Boxing Promotions);
  Meme Dipheko (Team Dida); Shereen Hunter (Unleashed – Combat Sport Events)
 15. Manager of the Year: Sihle Mnguni, Mlandeli Tengimfene, Lucky Ramagole