Abadlali abane bayayishiya i-7de Laan!

ABADLALI bomdlalo we-Afrikaans kwiSABC 2 i-7de Laan, bathe gqolo ukuwufulathela lo mdlalo kamabonakude. Abalinganiswa abafana no-Felicity, Pulane, Sifiso kunye noKim, bazakunyamalala kumabonakude wakho naseluntwini laseHillside kungekudala.

UMelanie du Bois uyohlukana nokulinganisa indawo yomthungi weempahla uFelicity Daniels Croukamp, emva kweshumi elinesihlanu leminyaka ekulo mdlalo, indawo yakhe izakusithela ngenyanga yeDwarha kulo mdlalo oveliswa yiDanie Odendaal Productions.

Omnye oshiyayo nguMasego Sehoole odlala indawo kaPulane, uCorne’ Crous odlala indawo kaKim kunye no- Anelisa Phewa odlala indawo kaSifiso. Isivumelwano sengqesho sikaMelanie du Bois, uCorne’ Crous nesikaMasego Sehoole azivuselelwanga ngulo mdlalo, ngelixa uAnelisa Phewa ezibeke phantsi iintambo.

Ukulahla kwaba badlali be-7de Laan kulandela isibhengezo sakutsha nje sokuba uDiaan Lawrenson odlala uPaula, uJo da Silva odlala uGita kunye noChristo Davids odlala * -Errol, nabo bashenxile kulo mdlalo.

UMelanie du Bois okwinkqubo yoqhawulo-mtshato weminyaka eli-14 nomyeni wakhe uReginald Botha, uzakube esenza iziqendu zakhe zokugqibela kwi-7de Laan ngoLwesihlanu.