Ayakhula amanani ababukeli bomdllalo

ISIDINGO

ISIDINGO sibonakalise ukumimitheka ngokwamanani kwezi veki siphuma kuzo, oku kukhutshwe ngu-TV SA.

Oku kukhula kuqhutywe kukugaleleka kukaRichard Lukunku odlala indima kaJean-Marc kwiSidingo. Kubusuku bokuqala (Mvulo, 9 Novemba), umthamo wababukeli balo mdlalo wonyuka ngomyinge ka30 % ekhulwini kwakobo busuku bunye. Ababukeli bonyuke ukusuka kwi-774 000 ukuya kwi 1,009,000.

Kubusuku obulandelayo (Lwesibini, 10 Novemba) lo mdlalo wonyuke nge-57% kunolu suku lunye lweveki ephelileyo ( yonyuke ukusuka kwi-706 000 ukuya 1, 110, 000 yababukeli).

Isidingo besiqikelelwa kumthamo we-807, 000 wababukeli kwiveki ye-45, nokuthe oko kwenyuka ukuya kwi-1,009, 000 kule veki iphelayo. Lo mdlalo khange uqabele ngaphaya kwesigidi sababukeli ukususela kwinyanga kaJulayi walo nyaka.