Bakhohlakele, bayathandwa, bayazondwa!

U-Amanda Du Pont yinzwakazi yaseSwazini, unobuhle, umsasazi kamabonakude nomdlali weqonga.

Waziwa ngendima yakhe kaThabisile Dlamini kumdlalo ka-SABC 2 uMuvhango phakathi ko-2009 ukuya ka-2011.

Le nzwakazi yaziwa njengomsasazi wenkqubo yomgosi uReal Goboza. Indima yakhe kaLelo ku-Skeem Saam imenze waduma njenge-gqwirhakazi elikhohlakeleyo.

UVuyo Dabula yena? Waziwa ngendima yakhe ka-Tsetse kwisizini yesithathu kaYizo Yizo ngo-2004.Uyakumkhumbula njengegqwetha likaCherel, uTitus Lesenya kwi-SABC 3 kwi-Isidingo. Kweminye imidlalo avele kuyo iquka uWild at Heart, Bophelo, kuZone 14 neminye.

Ngoku simbona njengomnye ocatshukelwayo nothandwayo ku-Generations The Legacy njengo Kumakani “Gadaffi” Pakade.

Ababukeli baziva njani ngo-Dintle ku-Scandal! UDintle uyinzwakazi encinane neqinisekisa ukuba yonke into ayifunayo uyayifumana.

Le ndima idlalwa ngu-Mapaseka Koetle, nowathatyathwa luthando lokuba kwiqonga lobugcisa eseneminyaka elishumi elinesithathu kuphela ubudala. Emva kokuqoshelisa izifundo zakhe uqalise wabonakala kwiimveliso ezincinane.

UNyaniso Dzedze ngumdlali kamabonakude, nomdanisi. Emva kokuthweswa isidanga se-BADA eWits School of Arts (2006-2009), ubonakalise uthando lwakhe kwimidlalo yeqonga. UDzedze udlala indima ka-Tsietsi Namane ku-Ashes to Ashes, nongunyana omkhulu wakwa-Namane. UTsietsi ngunyana okhohlakeleyo, ojonge inzuzo nobutyebi.

Uthandwa phantse ngumntu wonke, kodwa nangona kunjalo ukhohlakele kwaye uqinisekisa ukuba akukho namnye oluthintayo usapho lwakhe lakwa-Xulu. UMpumelelo Bhulose, udlala indima ka-Muzi Xulu uGxabhashe, ongumgulukudu ku-Uzalo. Eminye imidlalo avele kuyo kuquka uGenerations, uTshisa no-Khululeka.